Vilkår for bruk av Kolumbus Bysykkel

Kolumbus Bysykkel utvikles og driftes av Kolumbus AS. For å ta bysyklene i bruk må du ha en gyldig Kolumbus-billett i Koumbus' billett-app, eller være ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift. Tjenesten fungerer som beskrevet under kolumbus.no/sykkel. Med dette inngår du en avtale med Kolumbus, som er underlagt følgende vilkår for kjøp, bruk og personvern:

1. Kjøp


1.1 Du må legge inn et gyldig betalingskort og mobilnummer i Kolumbus' billett-app for å leie en bysykkel.


1.2 Du har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).


2. Bruk


2.1 Du er ansvarlig for å sykle forsiktig og overholde trafikkreglene, og du er også personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av bysykkelen. Det er ikke lov med flere enn en person på sykkelen av gangen. Kolumbus oppfordrer til bruk av hjelm.


2.2 Du er personlig ansvarlig for sykkelen inntil du avslutter leieforholdet ved å sette sykkelen i en ladestasjon eller låse den utenfor en ladestasjon. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen til andre.


2.3 Du er selv ansvarlig for å ha nok batteri på mobiltelefonen til å kunne låse opp sykkelen dersom du har låst den. Om du mister/blir frastjålet mobilen mens du har låst sykkelen meldes dette til vårt kundesenter.


2.4 Syklene blir fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel være at du finner en defekt sykkel i stasjonen. Du er selv ansvarlig for å etterse at sykkelen er hel og i forsvarlig stand før den tas i bruk. Vi ber deg ta kontakt via Kolumbus kundesenter hvis du oppdager større skader på bysykkelen du nettopp har lånt.


2.5 Du kan hente ut en sykkel fra et ladestasjon så lenge du har en gyldig billett i Kolumbus' billettapp eller er registrert med mobilnummer som ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift. Fra du henter ut sykkelen, kan du bruke den uten ekstra kostnad i en time, uavhengig av hvor lenge billetten er gyldig. Etter en time koster det en krone per minutt å ha sykkelen. Du kan ha sykkelen i maksimum tolv timer. Du kan også kjøpe en månedsbillett for bysykkelen. Denne billetten gir også tilgang til bruk av sykkelen en time om gangen, og etter en time koster det en krone per minutt.


2.6 Bysykkelen skal ikke brukes eller fraktes utenfor Rogaland.


2.7 Etter endt bruk skal du returnere bysykkelen til en av Kolumbus' ladestasjoner eller låse den forsvarlig utenfor en ladestasjon om stasjonen er full. Setter du sykkelen fra deg et annet sted enn i en eller like ved en ladestasjon, påløper en avgift på 200 kroner. Du fester sykkelen ved å sette forhjulet på sykkelen inn i stasjonen. Denne har en liten sensor som forteller systemet at sykkelen er returnert. Bekreftelse får du i appen på telefonen din, men forsikre deg gjerne om at sykkelen faktisk er låst.

Hvis sykkelen ikke er plassert på korrekt vis i ladestasjonen eller låst når du forlater den, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet. Du må umiddelbart melde tyveriet til Kolumbus. Du plikter også å samarbeide med Kolumbus om utfylling av politianmeldelse.


2.8 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket, og dermed ikke tilgjengelig for andre kunder, blir du erstatningsansvarlig. Sykkelens verdi er ca 25.000,- Etter 14 dager vil du bli belastet 10.000 NOK. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Kolumbus kundesenter så snart uhellet oppdages.

2.9 Du må ha fylt 16 år for å kunne bruke bysykkelen.


3. Videresalg


3.1 Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten.


4. Personvern

Du kan lese mer om personvern for Kolumbus Bysykkel her.


Vilkårene gjelder fra 3. februar. 2020. Kolumbus står fritt til å endre vilkårene for kjøp, bruk og personvern.
Ved spørsmål, ta kontakt med oss på kolumbus.no, Facebook eller på telefon 51 92 52 00.
God tur!


Sist oppdatert : 29.06.2020