Plassbegrensningsregler

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

I bussene skal det ikke mer enn to barnevogner/rullestoler/sykler til før det blir fullt. Om bord i båtene tillater vi inntil ti sykler på samme avgang.

Det er vanskelig for sjåførene å prioritere hvem som skal få sitte på dersom det er trangt om plassen, men vi har som styrende regel at de som kommer om bord først, skal få sitte på til endestasjonen.

Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass, synes vi det er naturlig at passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Grupper på 20 personer eller mer bør belage seg på å fordele seg på to avganger.

Vi oppfordrer også våre reisende til å vise hensyn til sine medpassasjerer.


Mål og totalvekt

Maksimale mål for rullestol/barnevogn skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

For sikker navigering og plassering av rullestolen om bord, er det et krav at den skal kunne snu rundt sin egen akse. Dette kravet gjelder både manuelle og elektriske rullestoler. Større elektriske rullestoler som primært er beregnet for utebruk, for eksempel elektriske scootere, kan derfor ikke tas med.
Sist oppdatert : 21.11.2018