Stiim-app og personvern

For å kunne bruke Stiim må Kolumbus innhente og lagre enkelte personopplysninger om deg.

Formål

Kolumbus behandler personopplysningene for at du skal bruke Stiim og kunne konkurrere mot deg selv og andre Stiim-brukere.

Kundeopplysninger

Når du tar i bruk Stiim, innhenter vi følgende data om deg fra HjemJobbHjem:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Navnet på bedriften du er ansatt i
  • Om du er HjemJobbHjem-ansvarlig i din bedrift.

Denne informasjonen innhentes ved at du oppgir ditt telefonnummer. Vi innhenter denne informasjonen for å bekrefte at du er ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift.

Vi samler også inn informasjon om aktiviteter du aktivt registrerer, medlemskap i grupper, deltakelse i konkurranser og eventuelle Stiim-roller. Vi samler inn denne informasjonen slik at du kan benytte deg av tjenesten som Stiim-appen tilbyr.

Vi samler data for automatisk detektering av reisemåte, til og fra jobb ved hjelp av Fluxloop sin løsning Pinch. Dette for at du skal kunne benytte Stiim-appens tjeneste til føre en oversikt over dine reiser, samt å konkurrere mot andre. Kolumbus bruker også opplysningene til å samle nyttig informasjon om hvor og hvordan kundene reiser.

Alle lokasjonsdata som sendes ut av telefonen, bortsett fra lokasjonsdata fra Bluetooth sensor på buss blir aggregert (sammenstilt med andre personers data). Det gjøres av personvernhensyn for å anonymisere dine lokasjonsdata.

Pinch er foreløpig i en uttestingsfase og brukes ikke aktivt i selve appen! I testfasen logges alle reiser. I neste fase vil vi kunne logge reiser til og fra jobb. Alt er anonymisert og kan ikke knyttes til deg.

Pinch innhenter reisemåte ved å bruke følgende sensorer: Lokasjon, bluetooth, bevegelse. For mer info se App-tilganger avsnittet.

Følgende data lagres i forbindelse med reise til og fra jobb:

  • Aktivitet du har brukt på din reise, f.eks. gange, sykling, buss, osv.
  • Tid og distanse for aktivitet.

Rettslig grunnlag for behandling av dine opplysninger er samtykket fra deg som bruker.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Vi deler anonyme data med tredjeparter, men disse kan ikke knyttes til deg.

Dataportabilitet

Så lenge vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt som i dette tilfellet, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. For mer informasjon om dette se Datatilsynet sine sider.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn på Datatilsynet sine sider.

Lagring og sletting

Informasjon du velger å dele i appen vil bli lagret i våre systemer. Bakgrunnen for dette er at:
- Du enkelt kan fortsette uavbrutt uten å miste data hvis du bytter telefon eller re-installerer Stiim.
- Noe av dataene du deler vil bli delt med andre i din bedrift eller andre som du konkurrerer med.Opplysningene dine blir lagret så lenge du har en Stiim-konto og er avhengig av samtykket ditt. Dersom du trekker samtykket ditt vil vi slette opplysningene om deg innen 48 timer. Du kan når som helst trekke ditt samtykke i appen velge å slette din Stiim-konto og all Stiim-data blir da fjernet fra vår server.
- Brukeren kan dessuten utforske, laste ned og slette registerte adferdsdata i «Pinch Privacy Dashboard» ved å klikke på lenken «Se og slett dine lokasjonsdata» under din bruker i profil.

Utøving av rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende inn en henvendelse her, eller ved å kontakte vårt personvernombud på personvernombud@kolumbus.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

App-tilganger

For at Stiim skal fungere må appen ha tilgang til enkelte funksjoner på din telefon. Enkelte funksjoner er også valgfrie. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner i Stiim vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere best mulig. Du kan skru av tilgangene i din telefons innstillinger.

Stiim trenger følgende tilganger:
Internett: Du må være tilkoblet internett enten via mobildata eller WiFi for å bruke appen.

Stiim kan benytte følgende tilganger:
Kamera: Appen må ha tilgang til kamera for at du skal kunne ta et profilbilde med kamera og legge inn i appen.
Varsel: Vi trenger tilgang til å sende deg varsel hvis du ønsker en vennlig påminnelse om å registrere aktivitet i appen.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Firebase Analytics i Stiim for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker.


Sist oppdatert : 03.11.2020