Kolumbuskort, Min Side og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler dine personopplysninger når du bruker Kolumbuskort og Min Side.

Alle Kolumbuskort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er Kolumbuskort med personlige billetter, hvor vi behandler nødvendige opplysninger for å kunne gi deg denne tjenesten.

Dette behandler vi
Dersom du registrerer Kolumbuskortet ditt på Min Side behandler vi følgende opplysninger om deg: 

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og Kolumbuskortnummer.

Betalingsopplysninger (for billettkjøp på Min Side) behandles ikke av Kolumbus, men av betalingsformidler.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål
Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine er å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet. Vi kan også tilby tilleggstjenester:

Hvis du mister eller blir frastjålet Kolumbuskortet kan kundesenteret, ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg, overføre resterende verdi til et nytt Kolumbuskort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort.

Tilgang til Min Side
Kolumbus behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Tilgang og bruk

Tilgangen til kundeopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes for å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet og tilleggstjenester som beskrevet, under formål.

Lagring og sletting
Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.

Opplysninger vi trenger for å kunne fakturere deg må vi lagre i fem år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.

Dersom du trekker samtykke til lagring
Du kan trekke samtykke til all behandling av personopplysninger. Hvis du trekker samtykket ditt til all behandling av personopplysninger, sletter Kolumbus kundeopplysninger dine. Om du har personlige billetter, vil du miste disse om vi sletter personopplysningene. Du kan fortsatt reise med Kolumbuskortet selv om du trekker samtykke til lagring av personopplysninger om du reiser med upersonlige billetter, men du mister tilgangen til tilleggstjenester. Under «Formål» kan du lese om tilleggstjenester.

Les mer om retten til sletting av personinformasjon på Datatilsynets nettsider.


Sist oppdatert : 22.10.2020