Kolumbus Sanntid og personvern

Du kan bruke Kolumbus Sanntidsapp uten å oppgi noen opplysninger om deg selv. Vi vil likevel gjøre deg oppmerksom på tilganger og innsamling av data for statistikkformål når du bruker appen.

Innsamling av data om reisemønster

Dersom du gir samtykke til det, samles det inn anonymiserte data om reisemønster. Anonyme data om reisemønster på aggregert nivå brukes til å forbedre reisetilbudet og gjør at vi lettere kan gi et tilbud der du trenger det.

Vi behandler ikke detaljert informasjon om hvor du oppholder seg, og vil derfor kun behandle lokasjonsdata på grunnkretsnivå. Dermed kan f.eks. ikke arbeidssted og bosted identifiseres. Du velger selv om du vil samtykke til å dele data om reisemønster, og kan når som helst trekke samtykket.  I appen kan du selv se, laste ned og slette informasjonen som er samlet inn om deg.

I enkelte tilfeller vil vi dele dataene med forskningsansvarlige virksomheter for vitenskapelig forskning jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. personopplysningsloven § 8.

Digitale selvbetjente undersøkelser

Dersom du gir samtykke til innsamling av data om reisemønster, kan du kan få tilsendt spørreundersøkelser om bord på transportmiddelet. Gjennom trådløse sendere (beacons) i bussene kan sanntidsappen registrere at du er om bord på en buss, og periodisk sende deg spørsmål om hvordan du opplevde reisen. Svarene gir oss nyttig informasjon om kundeopplevelser på spesifikke ruter. Anonymiserte data sendes til tredjepart Fluxloop, som analyserer dataene og presenterer rapporter for Kolumbus.

Mine turer

Om du aktiverer funksjonaliteten "mine turer" vil appen lete etter beacons i bussene. Når appen finner en beacon vil den begynne å samle data om posisjon og bruke denne informasjonen til å beregne hvilken buss du er om bord på. Denne beregningen skjer bare lokalt på telefonen og ingen informasjon om disse reisene sendes ut av telefonen.

Tilganger

For at Kolumbus Sanntid skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Kolumbus Sanntid ber om følgende tilganger:

Sted: Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp stoppesteder i nærheten og finne posisjonen din i sanntidskartet. Du kan søke på holdeplasser og bruke sanntidskartet selv om stedstjenester er slått av.

Internett: Du må være tilkoblet internett enten via mobildata eller WiFi for å bruke appen.

Du må ha gitt tilgang til stedstjenester (Android og iOS) og bluetooth (iOS), for å kunne motta spørreundersøkelser fra Kolumbus om reiseopplevelsen din.

Statistikk om bruk av appen

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics for Firebase i Kolumbus Sanntid for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.


Sist oppdatert : 15.10.2021