Kolumbus Bysykkel og personvern

Ved leie av Kolumbus bysykkel behandler vi visse personopplysninger om deg for å kunne tilby, administrere og forbedre tjenesten. Her får du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, til hvilket formål og om dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Dette behandler vi

Ved leie av Kolumbus Bysykkel gjennom Kolumbus billettapp behandles følgende opplysninger om deg:

  • Opplysninger som er nødvendig for å kjøpe billett eller abonnement og få tilgang til bysykkeltjenesten, herunder telefonnummer og betalingskort. Vår betalingsformidler Nets er behandlingsansvarlig for kortinformasjon, og denne lagres ikke i app eller hos Kolumbus.
  • Salgsopplysninger: opplysninger om kjøp av billett; tidspunkt for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig i samt opplysninger om oppstartskostnad, betalte sykkelminutter og evt. gebyrer.

Opplysningene behandles fordi de er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om bruk av bysykkeltjenester. Følgende opplysninger behandles også:

  • Brukshistorikk: turene du har tatt, inkludert start- og sluttid og start- og sluttstasjoner,
  • Sykkel-ID og GPS-sporing på syklene, slik at disse kan lokaliseres, for å administrere tjenesten og sørge for reparasjon og ombæring. Lokasjonsdataen fra syklene sammenkobles med dine personopplysninger kun ved behandling av saker om skade på en sykkel.

Grunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er vår legitime interesse i å kunne levere tjenestene til deg og å drifte tjenestene på best mulig måte og kunne gi best mulig hjelp og støtte ved behov for det. Det gjør vi ved å gi varsler om leieforholdet, gi mulighet til å melde inn feil på sykler og følge opp innrapporterte feil. Vi bruker informasjon om bruk av syklene til å utvikle og forbedre tjenesten.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Henvendelser angående dine rettigheter rettes til Kolumbus AS. Les mer om dine rettigheter på kolumbus.no under personvern.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Vi er avhengig av å ha visse opplysninger om deg som kunde for å kunne tilby bysykkeltjeneste, og konsekvensen av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan levere bysykkeltjeneste til deg.

Dersom du fjerner telefonnummeret ditt i billettappen, slettes dette fra Kolumbus’ servere innen 14 dager. Fortsatt lagring av dine personopplysninger kan imidlertid være nødvendig for å:

  • fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, herunder for å ivareta Kolumbus AS og Bysykkelen AS sine interesser i en tvist med deg om f.eks. tapt eller skadet sykkel, samt
  • oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

Tilganger på telefonen

Du må gi tilgang til lokasjon i billettappen for å kunne låse opp en bysykkel. Telefonens posisjon behandles kun når appen er aktiv, for å kunne fastslå om du er i nærheten av en ladestasjon. Lokasjonsdata fra din mobil lagres ikke i Kolumbus sitt system.

 


Sist oppdatert : 02.02.2021