Kolumbus Bysykkel og personvern

Ved leie av Kolumbus Bysykkel gjelder følgende vilkår med hensyn til lagring og behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

  • All registrering og behandling av personopplysninger om deg i henhold til abonnementsvilkårene, er underlagt reglene i personopplysningsloven. Behandlingsansvarlig er: Kolumbus AS Jernbaneveien 9 4005 Stavanger.
  • Du har i henhold til personopplysningsloven krav på informasjon om hvilke opplysninger om deg som er registrert og som behandles, samt krav på retting og/eller sletting av feilaktige opplysninger. Du har også rett til å trekke samtykket til behandling av personopplysningene tilbake når som helst, men slik at dette først kan effektueres når den enkelte opplysning ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre kontraktsmessig avvikling av abonnementsforholdet.
  • Kolumbus lagrer telefonnummeret du oppgir i billett-appen. Opplysningene brukes til å ta kontakt med deg om nødvendig.
  • Du må også ha på lokasjon i billettappen. Data om lokasjon lagres ikke av Kolumbus, og brukes kun for at du skal kunne låse opp sykler i den ladestasjonen du står ved.
  • I tillegg registreres og lagres opplysninger om tid og sted for utlån og innlevering av sykkel i stativene i henhold til brukerbetingelsene. Disse opplysningene lagres i den utstrekning det er nødvendig for å utvikle tjenesten, med unntak for tilfeller hvor det er nødvendig å lagre dem lenger for å følge opp tap av og eller skade på sykkel.
  • Dine kortopplysninger ligger lagret hos vår betalingsleverandør PayEx.

Sist oppdatert : 24.01.2020