HjemJobbHjem og personvern

For å kunne delta i HjemJobbHjem, må Kolumbus lagre enkelte personopplysninger om deg.

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus AS, Bysykkelen AS, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Arbeidet i HjemJobbHjem-samarbeidet blir administrert av Kolumbus AS.

Opplysningene vi mottar om deg fra arbeidsgiver blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

Bysykkelen AS og Kolumbus AS har delt databehandlingsansvar og dette blir forvaltet av HjemJobbHjem ved salgsleder Siri Melberg.

Dette behandler vi

Kundeopplysninger. Dataene vi samler om deg er navn, epostadresse, mobiltelefonnummer og navnet på bedriften du er ansatt i.

For at bedriften du er ansatt i skal kunne inngå en avtale med HjemJobbHjem er det et krav at 75 prosent av de ansatte skal besvare en reisevaneundersøkelse. Denne blir sendt ut til emailadressen vi har fått av din arbeidsgiver. Hvis bedriften du er ansatt i ikke blir en HjemJobbHjem-bedrift vil vi slette informasjonen vi har mottatt om deg.

Når HjemJobbHjem-avtalen starter sender vi deg informasjon på SMS og email.

Vi bruker navn, bedriftstilhørighet og telefonnummer for å gi deg muligheten til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus' billettapp.

For å sette opp en bruker hos Bysykkelen bruker vi e-postadressen og mobiltelefonnummeret ditt.

Vi bruker e-postadressen din til å sende deg nyhets- og motivasjonsbrev.

Formål
HjemJobbHjem behandler personopplysninger for å ta vare på avtaleforholdet mellom HjemJobbHjem-bedriften og tilbydere knyttet til avtalen.

For å kunne bli en HjemJobbHjem-bedrift og for at vi skal kunne planlegge og evaluere tiltak for å minske privatbilisme må de ansatte besvare reisevaneundersøkelser, disse blir sendt til den ansattes registrerte e-postadresse.

Det er bare ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter som får tilgang til HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus' billettapp og fri bruk av Bysykkelen. Derfor må vi kunne identifisere brukeren som en ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift når vedkommende logger på en bysykkel eller Kolumbus' billett-app.

En sentral del av HJH-prosjektet er motivasjon og vi bruker e-postadressen din til å sende deg nyhetsbrev og informasjon.

Tilgang
Vi gir ikke opplysningene dine til andre enn partene i HjemJobbHjem-samarbeidet. Anonymisert informasjon blir brukt til å lage statistiske framstillinger.

Lagring og sletting
Så lenge bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift og du ikke har bedt om å bli slettet, vil vi lagre de tidligere nevnte dataene om deg.

Etter personopplysningsloven § 18 har du rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om deg. Hvis de er feil, ufullstendige eller irrelevante kan du når som helst få dem rettet, slettet eller supplert.

Ta kontakt med personvern@kolumbus.no for innsyn i, endre eller slette personopplysningene som er lagret om deg i forbindelse med at bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift.

Når vi sletter dataene vil vi bare slette de dataene vi har fått gjennom arbeidsgiveren din. Informasjon du selv har gitt ved registrering av mobilnummer i Kolumbus billett-app vil ikke slettes, og dette er noe du må eventuelt gjøre selv. Dermed kan du fortsette å kjøpe billetter i appen, men vil ikke lengre kunne benytte deg av billettypen HjemJobbHjem-billett.


Sist oppdatert : 10.10.2018