Båtbestilling og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler dine personopplysninger når du bestiller båtbilletter på billetter.kolumbus.no.

Når du bestiller båtbilletter på billetter.kolumbus.no, blir du bedt om å oppgi en del personopplysninger som vi trenger for å reservere plass på den valgte avgangen.

Dette behandler vi
Dersom du skal kjøpe båtbilletter på nett, behandler vi følgende personopplysninger:

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Reiseopplysninger. Vi lagrer hvor og når du skal reise for å gi deg billetten din. 

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål
Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene og reiseopplysningene er å kunne reservere plass på din valgte avgang, at vi skal kunne kontakte deg om det oppstår endringer på din valgte reise og at vi skal kunne ettersende reisebevis. 

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Tilgang og bruk
Tilgangen til kundeopplysningene og reiseopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke opplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. 

Opplysningene brukes for å kunne gi deg reisebevis og for å reservere plass på din valgte avgang.

Lagring og sletting
Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring. Reiseopplysningene blir automatisk slettet 100 dager etter reisedato. 

Les mer om retten til sletting av personinformasjon på Datatilsynets nettsider.


Sist oppdatert : 22.10.2020