Reisegaranti

Du kan benytte deg av reisegarantien på reiser med alle Kolumbus' busser eller båter. Husk å kontakte oss så raskt som mulig, og senest én måned etter hendelsen.

Svikt i rutetilbudet kan være:

  • forsinkelse.

  • minst ett minutt for tidlig avgang.

  • innstillinger.

  • full avgang.

  • feil skilting på buss/båt.

  • feil ruteinformasjon på holdeplassene, i reiseplanleggeren eller nettstedet.

Når gjelder ikke reisegarantien?

Vi refunderer ikke utgiftene dersom du kunne reist med neste avgang eller en annen rute og kommet fram uten en forsinkelse på over 20 minutter. Dersom du har overgang i din reiser må du har lagt opp til minimum fem minutters overgangstid.

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel ekstreme værforhold, ulykker og vegstengninger som gjør at bussene ikke kommer fram, streik og lignende.

Det gis ikke erstatning for planlagte endringer i trafikken som det er informert om på forhånd eller overgangsreiser med kortere overgangstid mellom ankomst og avgang enn fem minutter.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bompenger og parkering.

Refusjonen gjelder kun for kvittering knyttet til alternativt transportmiddel, og ikke til følgeskader av forsinkelsen (eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang).

Her kan du søke om å få refundert transportkostnadene dine.


Sist oppdatert : 21.06.2017