Vilkår for reisegaranti

Du kan benytte deg av reisegarantien på reiser med alle Kolumbus' busser eller båter. Husk å kontakte oss så raskt som mulig, og senest én måned etter hendelsen.

Vi kan dekke utlegget ditt til drosje eller annen alternativ transport med:

  1. inntil 550 kr dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på reiser som skal ta under en time.
  2. inntil 825 kr dersom du blir mer enn 40 minutter forsinket på reiser som skal ta mellom en og tre timer.
  3. inntil 1 100 kr dersom du blir mer enn 60 minutter forsinket på reiser som skal ta mer enn tre timer.

På reiser som skal ta over tre timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram før dagen etter, dekker vi kostnader til overnatting. Dette må klareres med oss på forhånd.

Merk: beregningen av reisegarantien tar utgangspunkt i tid i rutetabellen og ikke sanntid.

Svikt i rutetilbudet kan være:

  • forsinkelse.

  • minst ett minutt for tidlig avgang.

  • innstillinger.

  • full avgang.

  • feil skilting på buss/båt.

  • feil ruteinformasjon på holdeplassene, i reiseplanleggeren eller nettstedet.

Når gjelder ikke reisegarantien?

Vi refunderer ikke utgiftene dersom du kunne reist med neste avgang eller en annen rute og kommet fram uten en forsinkelse på over 20 minutter. Dersom du har overgang i din reiser må du har lagt opp til minimum fem minutters overgangstid.

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel ekstreme værforhold, ulykker og vegstengninger som gjør at bussene ikke kommer fram, streik og lignende.

Det gis ikke erstatning for planlagte endringer i trafikken som det er informert om på forhånd eller overgangsreiser med kortere overgangstid mellom ankomst og avgang enn fem minutter.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bompenger og parkering.

Det gis ikke erstatning hvis du sjekker sanntid i god tid før planlagt avgangstid og bussen tar igjen tapt tid, noe som resulterer at bussen går før sanntid først indikerte. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert i sanntid tett opptil avgangstidspunkt.

Refusjonen gjelder kun for kvittering knyttet til alternativt transportmiddel, og ikke til følgeskader av forsinkelsen (eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang).

Her kan du søke om å få refundert transportkostnadene dine.


Sist oppdatert : 12.10.2018