Billettvilkår

Vilkår og betingelser ved kjøp og reservasjon av billetter.

Vilkår for kjøp med Kolumbus Billett-appen

Reisende må selv sørge for å ha gyldig reisebevis ved ombordstigning på et av Kolumbus' transportmidler. Dette innebærer følgende:

• Billetten skal være kjøpt i appen før ombordstigning, og leses av på en billettleser idet du går om bord.
• Enkeltbilletten er gyldig i 60 minutter fra du kjøper den. For hver sonegrense du krysser, er billetten gyldig i 30 minutter ekstra.
• Se sonekartet her.
• Alle Kolumbus' billetter, bortsett fra enkeltbilletten, er gyldig i det antall døgn billetten er gyldig i, fra klokkeslettet du kjøper/aktiverer den. Kjøper du f.eks. en 24-timerbillett kl. 14.00 en tirsdag, er billetten gyldig til kl. 14.00 onsdagen etterpå. Kjøper du en 30-dagersbillett kl. 15.30, er den gyldig til kl. 15.30 den dagen billetten går ut.
• Mobilens batteri må være tilstrekkelig oppladet til å vare hele reisen, slik at billetten kan framvises ved billettkontroll.
• Dersom du kjøper en billett som du sender til andre, må denne billetten hentes innen tre måneder etter kjøpsdato. Etter dette blir billetten ugyldig.
• Det er ikke mulig å skjøte/spleise/utvide billetter. Har du en periodebillett for én sone, og skal reise en tur i denne sonen og inn i neste sone, må du kjøpe en ny billett som er gyldig for hele denne reisen, og ikke bare kjøpe billett som gjelder fra der periodebilletten din slutter å gjelde.
• Billetten er knyttet til din bruker og kan ikke sendes til en annen person eller applikasjon.
• Hvis du bytter telefon, kan du gjenopprette billett-appen på den nye telefonen, og slik få overført billettene dine fra den gamle telefonen. Du kan bare flytte den samme billetten to ganger.
• Reiser du med rabatterte billetter (honnør/barn/student), må du kunne vise gyldig identifikasjon og dokumentasjon for krav på rabatt. Elever på videregående skole har ikke rett på studentrabatt.
• Kjøp og bruk av mobilbilletten krever bruk av trådløst datanettverk (Wi-Fi) eller mobildatanettverk (GPRS/Edge/3G/4G). Manglende tilgang til datanettverk vil medføre at billetter ikke kan kjøpes med appen.
• Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke billettyper som kan kjøpes i appen. Informasjon om billettyper og priser finnes under "Info og Priser" i appen.
• Avtalen gir Kolumbus rett til å belaste kundens bankkort eller Vipps for summen av produktene som kjøpes i appen.

Kortsikkerhet

Alle betalinger som foregår med bruk av bankkort (VISA/Mastercard) blir behandlet av vår valgte betalingsformidler, Nets. Nets lagrer all kortinformasjon sikkert i henhold til kortselskapenes retningslinjer. Ingen informasjon knyttet til betalingskortet lagres i appen eller hos Kolumbus.

Personvern

Behandling av personopplysninger er i Norge regulert i en egen lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Dette regelverket stiller krav til behandling av personopplysninger, og beskytter den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Bruk av rekvisisjon

Fra 1. juli 2016 er ikke rekvisisjon gyldig som betalingsmiddel.

 

Vilkår for kjøp av billett på nett

Billettene som selges på nettsiden, er elektroniske billetter som knyttes til et Kolumbuskort. Billettene aktiveres først når Kolumbuskortet kommer i kontakt med en av våre kortlesere. Du må derfor ha et Kolumbuskort for å kunne kjøpe billett på nett.

Alle Kolumbus' billetter, bortsett fra enkeltbilletten, er gyldig i det antall døgn billetten er gyldig i, fra klokkeslettet du kjøper den. Kjøper du f.eks. en 24-timerbillett kl. 14.00 en tirsdag, er billetten gyldig til kl. 14.00 onsdagen etterpå. Kjøper du en 30-dagersbillett kl. 15.30, er den gyldig til kl. 15.30 den dagen billetten går ut.

Du er selv ansvarlig for å tilfredsstille kravene for hver enkelt billett du kjøper. Ved bruk av rabattert billett (med barne-, ungdoms-, student- eller honnørmoderasjon) må du ha med deg gyldig legitimasjon som beviser at du har rett til rabatt.

Det er ikke mulig å skjøte/spleise/utvide billetter. Har du en periodebillett for én sone, og skal reise en tur i denne sonen og inn i neste sone, må du kjøpe en ny billett som er gyldig for hele denne reisen, og ikke bare kjøpe billett som gjelder fra der periodebilletten din slutter å gjelde.

Du kan også fylle Reisepenger på Kolumbuskortet ditt på nett. Hver enkelt overføring kan ikke overstige 10 000 kroner. Reisepengene kan benyttes til å kjøpe enkeltbilletter om bord i busser og båter i Kolumbus' rutenett.

Det er kun kjøp utført på nett som vises i oversikten "Betalingshistorie".

Prisene på nett er oppgitt i norske kroner og viser både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden som vises før du bekrefter kjøpet, inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet.

Alle kjøp behandles automatisk av billettsystemet. Ved billettkjøp blir informasjonen om billetten og Kolumbuskortet ditt klargjort for distribusjon til våre kortlesere om bord. Vanligvis overføres billetten til kortleserene i løpet av natten og er klar til bruk neste dag. Dersom dine kjøpte billetter ikke er tilgjengelige etter tre virkedager, kan du heve kjøpet.

Vi gjør oppmerksom på fristen for overføring av kjøp i nettbutikken til Kolumbuskort er på seks måneder. Dette gjelder både for påfylling av reisepenger og ved kjøp av billett. Dersom det tar mer enn seks måneder fra du gjennomfører et kjøp i nettbutikken til Kolumbuskortet blir lest av på en av våre kortlesere, vil kjøpet forsvinne. Da må du ta med deg kvitteringen for kjøpet til et av våre kundesentre og deretter søke om refusjon for det aktuelle beløpet, eller du kan søke om refusjon her.

Betaling skjer når du bekrefter kjøpet på nett. Betalingen blir behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Persondata og -opplysninger behandles som beskrevet i Lov om personopplysninger. Personopplysninger som er vernet etter Lov om personopplysninger, vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet mot andre eksterne registre.

Husk at du må aktivere billetten på en kortleser om bord i en buss eller i et kundesenter før du bruker billetten på toget. Er ikke billetten aktivert når du reiser med toget, er ikke billetten gyldig, og du risikerer bot ved billettkontroll.

Vilkår for båtbilletter

Vilkår for hurtigbåt i Ryfylke finner du på bestilling.kolumbus.no

EUs forordning for busspassasjerers rettigheter

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport som bla. skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelige opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og retten til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med og/ eller den som transporterer deg.

Retten til transport og ikke diskriminerende adgangsvilkår

a) Rett til transport etter artikkel 9 og 10
Personer med nedsatt funksjonsevne har etter forordningen rett til transport. Som kunde har du rett til å kjøpe billett og rett til å komme om bord på transportmiddelet uten å bli avvist med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne (artikkel 9).

Reglene gjelder med de begrensninger som følger av sikkerhet og utforming av bussene i artikkel 10.
Våre busser er utformet og godkjent etter det europeiske regelverket og har plass til en rullestol med 1300 mm lengde (inkl. bruker) Rampene og støttevegg for rullestoler i bussklasse 1 skal tåle en totalvekt på 300 kg. Vi kan dessverre ikke medta større rullestoler, da dette ikke vil være forsvarlig.

Den avsatte plassen står til disposisjon for person med rullestol dersom den er ledig. Våre sjåfører og annen betjening skal bistå med å få andre reisende til å flytte seg til annet sted i bussen dersom det er plass.

b) Ikke-diskriminerende adgangsvilkår
Våre vilkår skal innenfor gjeldende regelverk ikke diskriminere deg som kunde og vi vil gjerne høre fra deg dersom du mener at de gjør det.
Dersom du trenger det, har du rett til å få en utskrift av våre vilkår og de de deler av vårt rutetilbud du mener vil være relevant for deg.

Rettigheter ved ulykker, herunder regler om skade på rullestol

Etter forordningens artikkel 17 har transportøren ansvar for skade på rullestol eller annet bevegelsesutstyr. Ansvaret er objektivt, men dersom du ikke sikrer rullestolen din med sikkerhetsordninger som finnes om bord, som f.eks. vegg med sidestøtte bybuss og «belte/stropper» på regionbuss, så er skaden selvforskyldt og transportørens ansvar vil bortfalle helt eller delvis.

Du har krav på erstatning lik din gjenanskaffelseskostnad og dersom du får utgifter til midlertidig utstyr så er transportøren også ansvarlig for kostandene til det.

I tillegg til dette gjelder det regler om erstatning for skade på person og/eller gods etter bilansvarslovens regler.

Opplysningsplikt, tilgjengelige vilkår og informasjon

Etter forordningens regler har du krav på å få tilstrekkelig opplysninger om reisevilkår på nettsiden og nødvendige opplysninger under hele reisen. Aktuelle opplysninger er pris, billettens gyldighet, hvem billetten gjelder for, og eventuell dokumentasjonsplikt. Det gjelder også informasjon om planlagte avvik og avvik underveis. Informasjonen skal på anmodning gis på flere ulike måter, for eksempel visuelt og via lyd. Du har også rett til å få utskrift av reisevilkårene.

Det norske regelverket gir deg rett til informasjon i et universelt utformet format, noe som kun unntaksvis kan fravikes. Informasjonen skal gis på en enkel og forståelig måte. Regelverkets krav til innhold og format er spesifisert nærmere i NS 11032, punkt 7 og 8.
Etter det norske regelverket har du også rett til informasjon om tilgjengelighet på terminaler og stasjoner. Dette gjelder informasjon om bla permanente og midlertidige barrierer og utfordringer ved av/påstigninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på transportklagenemndas sider. Klagefristen er for tiden ett år etter at du har fått svar fra transportøren. Transportklagenemnda kan avgjøre saker om dine rettigheter etter forordningen og etter transportørens reisevilkår/transportvedtekt.


Angrerett, refusjon og reklamasjon

Ved kjøp på nett gjelder regler for refusjon og angrerett.

Se også Lovdata: Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.

Husk at både buss- og båtreisende kan ta kontakt med transportklagenemda for å lære mer om sine rettigheter.


Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle feil på nettsidene, både hva angår pris og informasjon om våre varer og tjenester.

Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste kjøpsopplysninger. Dette skyldes forhold som Kolumbus ikke kan påvirke, og kan føre til at det tar lengre tid enn normalt før billetten kan tas i bruk. Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via kolumbus.no.


Bruk av informasjon fra nettstedet

Innholdet og utformingen av nettsidene til Kolumbus er beskyttede åndsverkprodukter. Enhver form for gjengivelse av innholdet krever skriftlig tillatelse fra Kolumbus.

Dette nettstedet kontrolleres og driftes av Kolumbus AS, Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger.


Sist oppdatert : 08.08.2019