Billettkontroll

Billetten eller kortet oppbevares under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll.

Dokumentasjon

Dersom du reiser med en personlig billett, må du i tillegg til gyldig reisebevis kunne vise gyldig legitimasjon. Reiser du på transportmidler som ikke registrerer Kolumbuskort, f.eks. med Ungdomsbillett på lokaltog, må du kunne framvise gyldig kvittering (med utløpsdato) for billetten. Dette kan du få du når du validerer kortet og dermed starter perioden.

Er du student/lærling og benytter deg av studentrabatten, må du kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Gebyr

Kontrolløren har plikt til å ilegge deg et gebyr hvis du ikke har gyldig billett eller Kolumbuskort.

Gebyret er totalt 900 kroner inkludert administrasjonsavgift. Dersom du betaler gebyret i et av våre kundesentre innen tre dager fra gebyrdato, slipper du å betale administrasjonsavgiften.

Barn under 15 år tillegges ikke administrasjonsavgift og må derfor kun betale gebyret på 750 kroner.

Gebyr for forfalskning/misbruk av kort er 1 500 kroner.

Inndragelse av kort

Kolumbuskort som ikke er elektronisk lesbare, eller hvor navn og fødselsdato er utydelig, vil bli inndratt. Kortet kan også bli inndratt hvis du reiser med en personlig billett og kontrolløren finner det tvilsomt at navnet og fødselsdatoen på kortet tilhører deg. Du kan få kortet igjen på Byterminalen i Stavanger ved å vise gyldig legitimasjon.

 


Sist oppdatert : 23.05.2017