Barn som reiser alene

Det finnes ingen spesiell ordning for barn som reiser uten reisefølge på buss. Reisen foretas på foresattes ansvar.

Barn som skal reise alene med hurtigbåt i Ryfylke, må være fylt seks år. Fram til barnet er tolv år, skal foresatte alltid fylle ut avtaleskjema for reisen.

 Regler for barn som reiser alene

 • Last ned og fyll inn avtaleskjema (PDF)

 • Ferdig utfylt skjema skrives ut i tre eksemplarer:

  1. Et eksemplar beholdes av terminalen eller mannskapet ombord

  2. Et eksemplar beholdes av den som leverer barnet

  3. Et eksemplar følger barnet sammen med gyldig billett

Merk! Operatørselskapet har ikke noe spesielt ansvar for barn som reiser alene uten at avtaleskjema er fylt ut. Avtaleskjemaet skal være utfylt på forhånd slik at det ikke oppstår forsinkelser i båtens rute.

 • Barnet skal alltid følges om bord av den voksne som skal levere barnet til styrmannen/ billettøren.

 • Barnet skal plasseres i merket sete i hovedsalong.

 • Operatørselskapet kan ikke ta ansvar for barnets reise med korresponderende transportmiddel. Selskapets ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen, og innebærer normalt tilsyn fra båtens mannskap. Selskapet har ikke egne barnevakter om bord.

 • Dersom barnet ikke blir hentet som avtalt, vil den som sender barnet bli kontaktet av kapteinen om bord, og må selv ta ansvaret for at barnet blir hentet.

Reglene er veiledende, og medfører ikke særlig ansvar for transportør ut over de vanlige transportvilkår som er oppslått om bord. Under spesielle forhold, som for eksempel ekstra dårlig vær, kan kapteinen nekte barn å reise alene.


Sist oppdatert : 23.05.2017