Billettrefusjon

Tilbakebetaling av reisepenger, mistet/stjålet Kolumbuskort, angrerett og refusjon av billetter.

Refusjon på grunn av hjemmekontor eller karantene

Kolumbus' billettrefusjon i forbindelse med endret reisemønster er for de tilfellene hvor du bytter arbeidsgiver og dermed får en lengre eller kortere reisevei.  Vi kan dessverre ikke refundere om du blir pålagt karantene eller hjemmekontor og får endret reisemønster på grunn av dette.

 

Dersom du har mistet Kolumbuskortet ditt, og ønsker å benytte deg av beløpet som ligger på kortet, må du kunne framvise det mistede kortets kortnummer. Husk derfor å notere ned kortnummeret, slik at du har det dersom du en dag mister det. Registrerer du kortet i MinSide, vil du alltid ha kortnummeret tilgjengelig.

For å få gjenskapt Kolumbuskortet ditt må du betale et kortgebyr på 50 kroner. Det gjør du ved å komme innom et av våre kundesentre, hvor vi sperrer det gamle kortet og overfører restverdien til et nytt Kolumbuskort.

Dersom du har mistet Kolumbuskortet ditt, men ikke kan framvise kortnummeret ditt eller ikke har registrert kortet ditt hos oss, kan vi ikke overføre en eventuell restverdi til et nytt kort. Du må da selv kjøpe nytt kort og lade det med en ønsket billettype.

Vi erstatter Kolumbuskort som har sluttet å virke, kostnadsfritt, dersom du kommer innom et av våre kundesentre med kortet.

For å lage en kopi av Kolumbuskortet og flytte over eventuelle billetter, må kortnummeret være lesbart. Er kortet påført ytre skade utover normal slitasje, må du betale et kortgebyr på 50 kroner for å få et nytt kort.

Har du mistet Kolumbuskort med Skolebillett, må du melde fra til skolen.

Har du bestilt billett via nettbutikken, men mistet kortet før billetten er blitt overført til kortet, må du framvise kvittering fra nettkjøpet til våre kundekonsulenter i et av våre kundesentre og deretter søke om refusjon via refusjonsskjemaet. Vi kan sperre kortet ditt når du viser kvittering fra nettkjøpet.

Du kan benytte deg av angreretten, forutsatt at billetten er ubrukt. I billettappen kan du velge selv å kansellere og få igjen pengene for billetten fram til den blir aktivert. Har du en ubrukt billett som du angrer på å ha kjøpt, må du fremme refusjonskravet innen 14 dager etter at du kjøpte billetten. Regler for angrerett og unntaket for brukte/aktiverte billetter for buss, tog og fly kan du lese mer om på Forbrukerrådets sider. Du finner også mer i Angrettloven (krever innlogging).

Dersom det foreligger en mangel ved billetten, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig beskjed (via kontaktskjema eller brev) om at du vil påberope deg reklamasjon. Du vil deretter motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Forbrukerkjøpsloven.

Refusjon av billetter gjennomføres i følgende tilfeller:

  • Ved sykdom: Mot forevist sykemelding får kunden refundert det som er igjen av billetten fra og med den første dagen sykemeldingen gjelder. Dersom det gjelder refusjon av en periode som ikke er påbegynt, utføres refusjonen med en gang. Kan gjøres gjeldende tilbake i tid.

  • Ved dødsfall: Dødsattest må forevises. Kolumbuskortet skal leveres inn og kundeforholdet avsluttes. Kan gjøres gjeldende tilbake i tid.

  • Ved flytting: Flyttemelding må forevises. Refusjonen gjelder fra når kunden leverer inn Kolumbuskortet for refusjon. Kan ikke gjøres gjeldende tilbake i tid.

  • Ved endring i reisemønster grunnet jobbytte: Ansettelsesbrev fra ny arbeidsgiver må forevises. Refusjonen gjelder fra når kunden leverer inn Kolumbuskortet for refusjon. Kan ikke gjøres gjeldende tilbake i tid.

For å få refundert 30- og 365-dagerspass må gjenværende gyldighetstid være over ti dager. 24-timersbillett og 7-dagersbillett refunderes kun dersom de ikke er påbegynt. Ved refusjon av Reisepenger refunderes gjenstående saldo til bankkonto, og Kolumbuskortet ditt blir sperret. Dersom du har andre billetter på Kolumbuskortet du ønsker å sperre, må du komme innom et kundesenter.

Dersom Kolumbus har gjort feil, kan du komme innom et kundesenter og få korrigert feilen. Kan gjøres gjeldende tilbake i tid. Dersom kunden har kjøpt feil når han/hun kjøpte billett på nett, gjelder angreretten som beskrevet tidligere på siden.

For å få refundert et beløp kan du fylle ut refusjonsskjema hvor du kan laste opp kopier av relevant dokumentasjon i henhold til listen over tilfeller over. Merk: om du har en brukt billett du ønsker erstattet på grunn av forsinkelse, må du fylle ut skjema for reisegaranti.

Tilbakebetaling via bank skjer normalt innen 14 virkedager. Ved stor pågang kan det ta lengre tid.

Du kan også ta med gyldig legitimasjon, ditt bankkontonummer, Kolumbuskortnummer samt relevant dokumentasjon til et av Kolumbus' kundesenter for å få utbetalt refusjon kontant over skranke eller til din bankkonto.


Sist oppdatert : 01.10.2020