Billetter

Hvorfor har enkeltbillett kortere gyldighet enn før? Hvorfor er tredagerspasset borte?

Den gamle enkeltbilletten hadde en overgangstid som varierte med hvilke ruter du tok, noe som i praksis gjorde det umulig å vite hvor lenge billetten din var gyldig før du kjøpte den.

I tillegg var det ulik varighet avhengig av hvor billetten ble kjøpt. Nå er dette enklere, og likt i alle kanaler.

Vi mener 60 minutter er en rimelig varighet på en enkeltbillett, spesielt med tanke på at billetten kun trenger å være gyldig idet du går om bord. Enkeltbilletten er ikke ment som en tur-retur-billett (slik den i noen tilfeller kunne brukes som tidligere), men nettopp som en enkeltbillett. Dette er vanlig praksis i hele Norge.

I tillegg har sonene nå blitt mye større. Det vil si at der du tidligere måtte kjøpe enkeltbillett for mange soner, eller Dagpass, kan du nå ofte kjøpe enkeltbillett for én sone. Dette gjør at det er mulig å finne reisekombinasjoner hvor du ikke rekker om bord på neste buss før billetten har gått ut. Dette skyldes som sagt ikke at varigheten på enkeltbilletten er kort, men at sonene nå har blitt større. Skal du benytte en reiserute hvor du ikke rekker om bord på neste buss, anbefaler vi deg å kjøpe en 24-timersbillett, slik vi også anbefalte før forenklingen av billett- og sonesystemets. Dette vil da lønne seg hvis du skal reise tur-retur, og det vil ofte være billigere for deg enn før omleggingen. Reiser du ofte, kan også en av våre periodebilletter med lengre varighet være et godt alternativ.

Reisepenger er et ledd i en komplisert takst- og sonestruktur som nå blir forenklet. En slik kompleks struktur som vi har hatt til nå fordyrer og vanskeliggjør en utvikling av brukervennlig og effektivt billettsalg. Vi ønsker å gi deg bedre rabatter på periodebilletter i stedet for enkeltbilletter.

Det er nå en mer rettferdig sammenheng mellom hvor langt du reiser og hvor mye det koster. Vi mener å ha funnet en god balanse med de nye billettene. Med fem store soner vil de aller fleste (over 95 %) av reisene skje innenfor én sone. Med den nye 30-dagersbilletten er bruk av lokaltog også inkludert i prisen - så du kan reise med flere transportmidler enn tidligere.

Nærsonebilletten er lite brukt. Selv om dette er en god idé, har den altså i praksis ikke fungert særlig godt. Det kan også virke urimelig at de som bor i sentrale områder og har det beste kollektivtilbudet i fylket skal få en ekstra billig billett. Som et ledd i en forenklingsprosess vil derfor denne billettypen med et lite kundegrunnlag være dyrt å opprettholde.

Én stor sone for hele Rogaland ville vært det aller enkleste. Dessverre er dette for dyrt til å kunne gjennomføres nå. Vi har forsøkt å sette grensene slik at de skal være naturlige med tanke på Rogalands geografi og befolkning, og slik at de fleste slipper å krysse en sonegrense. Et sted må dessverre grensene settes.

Vi har valgt å ta bort de minst solgte billettvariantene. Vi fokuserer heller på færre, men bedre billetter med i mange tilfeller lavere pris. Det finnes gode alternativer til tredagerspasset, blant annet 24-timersbilletten.


Sist oppdatert : 27.02.2018