Billettkontroll

Billetten eller kortet oppbevares under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll.

Gyldig billett

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser med Kolumbus. Reisebeviset skal være tilgjengelig for kontroll under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale.

Dokumentasjon

Dersom du reiser med en personlig billett, må du i tillegg til gyldig reisebevis kunne vise gyldig legitimasjon. Reiser du på transportmidler som ikke registrerer Kolumbuskort, f.eks. med Ungdomsbillett på lokaltog, må du kunne framvise gyldig kvittering (med utløpsdato) for billetten. Dette kan du få du når du validerer kortet og dermed starter perioden.

Er du student/lærling og benytter deg av studentrabatten, må du kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Gebyr

Kontrolløren har en plikt til å ilegge deg gebyr hvis du ikke har gyldig billett eller reisebevis.

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, ungdom- eller honnørrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret eller sender en henvendelse via vårt kontaktskjema innen ti dager, med kopi av gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.

Gebyret er totalt 900 kroner inkludert administrasjonsavgift. Dersom du betaler gebyret i et av våre kundesentre innen tre dager fra gebyrdato, slipper du å betale administrasjonsavgiften på 150 kroner. Barn under 15 år tillegges ikke administrasjonsavgift og må derfor kun betale gebyr på 750 kroner.

Dersom det ved kontroll oppdages at du har en falsk eller forfalsket billett, eller reisebeviset på annen måte blir misbrukt, vil du bli ilagt gebyr på 1 500 kroner. Kolumbus vil også politianmelde forholdet.

Kolumbus vil også politianmelde personer som deler falske eller forfalskede reisebevis med andre, eller som deler elektroniske reisebevis utenfor Kolumbus sin billettapp.

 

Inndragelse av kort

Kolumbuskort som ikke er elektronisk lesbare, eller hvor navn og fødselsdato er utydelig, vil bli inndratt. Kortet kan også bli inndratt hvis du reiser med en personlig billett og kontrolløren finner det tvilsomt at navnet og fødselsdatoen på kortet tilhører deg. Du kan få kortet igjen på Byterminalen i Stavanger ved å vise gyldig legitimasjon.

 


Sist oppdatert : 21.03.2019