Billettkontroll

Billetten eller kortet oppbevares under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll.

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser med Kolumbus. Reisebeviset skal være tilgjengelig for kontroll under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale.

Er du student/lærling og benytter deg av studentrabatten, må du kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Kontrolløren har en plikt til å ilegge deg gebyr hvis du ikke har gyldig billett eller reisebevis.

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, ungdom- eller honnørrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret eller sender en henvendelse via vårt kontaktskjema innen ti dager, med kopi av gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.

Gebyret for manglende billett eller legitimasjon er totalt 1150 kroner inkludert administrasjonsavgift. Dersom du betaler gebyret i et av våre kundesentre innen tre dager fra gebyrdato, slipper du å betale administrasjonsavgiften på 200 kroner. Barn under 18 år tillegges ikke administrasjonsavgift og må derfor kun betale gebyr på 950 kroner.

Dersom det ved kontroll oppdages at du har en falsk eller forfalsket billett, eller reisebeviset på annen måte blir misbrukt, vil du bli ilagt gebyr på 1 700 kroner. Dersom du betaler gebyret i et av våre kundesentre innen tre dager fra gebyrdato, slipper du å betale administrasjonsavgiften på 200 kroner. Barn under 18 år tillegges ikke administrasjonsavgift og må derfor kun betale gebyr på 1 500 kroner. Kolumbus vil også politianmelde forholdet.

Kolumbus vil også politianmelde personer som deler falske eller forfalskede reisebevis med andre, eller som deler elektroniske reisebevis utenfor Kolumbus sin billettapp.


Sist oppdatert : 09.01.2020