Sanntidsskjermer hos bedrifter

Bedrifter kan ha sin egen sanntidsskjerm som viser avgangsinformasjon for utvalgte holdeplasser.

Med sanntidsskjermer plassert i bedriftens lokaler blir det enda lettere for de ansatte og besøkende å bli bevisste på kollektivtilbudet som finnes til og fra bedriften.

Vi anbefaler bedrifter som ønsker å installere sanntidsskjerm, å kontakte sanntidsavdelingen vår for gratis veiledning.

Bedrifter som ønsker å sette opp sanntidsskjermer selv, kan følge oppskriften nedenfor. 

Slik kommer dere i gang


Gå til siden for oppsett av MinSkjerm.

1) Skriv navnet på holdeplassen du er interessert i, og velg holdeplassen fra nedtrekksmenyen. Skriv i feltet «Visningsnavn» det du vil kalle holdeplassen (f.eks. bedriftensnavn, mot Stavanger). For å se hvilke holdeplasser som ligger nærheten, anbefaler vi dere å bruke Google Maps.

2) Trykk «Legg til».

3) Repeter steg 1 og 2 for å legge til flere holdeplasser.

4) Velg skjermstørrelse ("normal skjerm" gjelder for datamaskiner).

5) Definer dine egne farger fra paletten hvis dere ønsker et uttrykk som f.eks. står i stil med bedriftens profil.

6) Skriv inn maks antall avganger du ønsker skal vises på sanntidsskjermen.

7) Trykk på knappen «Lag URL». Det genererer en URL-adresse, som ser noenlunde ut som dette:
 
http://sis.kolumbus.no/minskjerm/FST.aspx?visMode=1&cTit=&c1=1&s1=11270644&sv1=&cn1=&c2=1&s2=11270703&sv2=&cn2=&template=2&cmhb=A4C636&cmhc=000000&cshb=000000&cshc=ffffff&arb=2D2D2C&rows=&period=&
 
8) Ta et bilde av oversikten over valgte holdeplasser og lagre bildet. Det kan være nyttig å ha i framtiden hvis du trenger hjelp fra oss.

9) Kopier og bruk URL-en eller trykk på «Start visning».

Nå skal alt være klart til å vise sanntidsinformasjon fra holdeplassene du har valgt.

Bedriften er selv ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde skjermene som viser sanntidsinformasjon. 


Sist oppdatert : 23.05.2017