Informasjon om mobilkonto

Her får du mer informasjon om hvordan du får tilbakebetalt pengene du har på mobilkonto i vår gamle billett-app.

31. august 2018 slutter den gamle billett-appen til Kolumbus å fungere. De som har penger på mobilkonto i denne app-en, kan få dem tilbake på en av følgende måter:

1. Automatisk tilbakebetaling
Du kan få pengene automatisk tilbakebetalt til den kontoen du brukte for å fylle på mobilkontoen, dersom visse kriterier oppfylles. Beløpet må ha blitt satt inn 1. september 2017 eller senere, og totalbeløpet på mobilkontoen kan ikke overstige det beløpet du har satt inn på kontoen i én enkeltbetaling i løpet av det siste året.

2. Be om refusjon
Dersom du vet at du ikke oppfyller kriteriene for automatisk tilbakebetaling, kan du søke om refusjon her. Dersom du ikke foretar deg noe og du ikke oppfyller kriteriene for automatisk tilbakebetaling, vil Kolumbus beholde pengene reservert for deg i tre år. Etter dette må du ta kontakt med kundeservice for å få hjelp til å få tilbakebetalt pengene.


Sist oppdatert : 21.08.2018