Reisegaranti

Dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket fordi vi ikke er i rute, dekker vi utlegget ditt til alternativ transport med inntil 550 kroner.

Husk å kontakte oss så snart som mulig, og senest én måned etter hendelsen.

Vi ønsker at du skal nå fram i tide. Derfor dekker vi utlegget ditt til drosje eller annen alternativ transport med:

  1. inntil 550 kr dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på reiser som skal ta under en time.
  2. inntil 825 kr dersom du blir mer enn 40 minutter forsinket på reiser som skal ta mellom en og tre timer.
  3. inntil 1 100 kr dersom du blir mer enn 60 minutter forsinket på reiser som skal ta mer enn tre timer.

På reiser som skal ta over tre timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram før dagen etter, dekker vi kostnader til overnatting. Dette må klareres med oss på forhånd.

Merk: beregningen av reisegarantien tar utgangspunkt i tid i rutetabellen og ikke sanntid.

Her kan du søke om å få refundert transportkostnadene dine.

Overgang

Vi gjør også oppmerksom på at du må beregne minimum fem minutters overgangstid mellom ankomst og avgang dersom du skal bytte rute underveis.

Vilkår og regler for Kolumbus Reisegaranti.


Sist oppdatert : 12.10.2018