Reisegaranti

Dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket fordi vi ikke er i rute, dekker vi utlegget ditt til alternativ transport med inntil 550 kroner.

Husk å kontakte oss så snart som mulig, og senest én måned etter hendelsen.

Vi ønsker at du skal nå fram i tide. Derfor dekker vi utlegget ditt til drosje eller annen alternativ transport med:

  1. inntil 550 kr dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på reiser som skal ta under en time.
  2. inntil 825 kr dersom du blir mer enn 40 minutter forsinket på reiser som skal ta mellom en og tre timer.
  3. inntil 1 100 kr dersom du blir mer enn 60 minutter forsinket på reiser som skal ta mer enn tre timer.

På reiser som skal ta over tre timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram før dagen etter, dekker vi kostnader til overnatting. Dette må klareres med oss på forhånd.

Merk: beregningen av reisegarantien tar utgangspunkt i tid i rutetabellen og ikke sanntid.

Svikt i rutetilbudet kan være:

  • forsinkelse.

  • minst ett minutt for tidlig avgang.

  • innstillinger.

  • full avgang (gjelder ikke på båt, der du må bestille plass for å være sikret å bli med på ønsket avgang).

  • feil skilting på buss/båt.

  • feil ruteinformasjon på holdeplassene, i reiseplanleggeren eller nettstedet.

Overgang

Vi gjør også oppmerksom på at du må beregne minimum fem minutters overgangstid mellom ankomst og avgang dersom du skal bytte rute underveis.

Når gjelder ikke reisegarantien?

Vi refunderer ikke utgiftene dersom du kunne reist med neste avgang eller en annen rute og kommet fram uten en forsinkelse på over 20 minutter. Dersom du har overgang i din reiser må du har lagt opp til minimum fem minutters overgangstid.

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel ekstreme værforhold, ulykker og vegstengninger som gjør at bussene ikke kommer fram, streik og lignende.

Det gis ikke erstatning for planlagte endringer i trafikken som det er informert om på forhånd eller overgangsreiser med kortere overgangstid mellom ankomst og avgang enn fem minutter.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bompenger, piggdekkgebyr og parkering.

Det gis ikke erstatning hvis du sjekker sanntid i god tid før planlagt avgangstid og bussen tar igjen tapt tid, noe som resulterer at bussen går før sanntid først indikerte. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert i sanntid tett opptil avgangstidspunkt.

Refusjonen gjelder kun for kvittering knyttet til alternativt transportmiddel, og ikke til følgeskader av forsinkelsen (eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang).

Reisegarantien gjelder ikke ved svikt i Bysykkel-tjenesten.

Her kan du søke om å få refundert transportkostnadene dine.


Sist oppdatert : 03.04.2019