Å søke om fri skoleskyss

Søknader om fri skoleskyss går alltid via skolen. Dette gjelder både for elever i grunnskolen, elever ved videregående skoler og elever som søker om individuelt tilrettelagt skyss.

Slik søker du om fri skoleskyss

  • I grunnskolen sender skolene søknaden på vegne av elevene.

  • Elever ved videregående skole må selv fylle ut søknadsskjemaet. Søknadsskjema finnes på skolen eller i lenken nedenfor. Skolen sender søknaden til Kolumbus. Mens søknaden behandles får elevene et midlertidig reisebevis.

  • Ved varig eller midlertidig sykdom eller funksjonshemning kontaktes elevens skole, som bestiller nødvendig skyss. Skyss som bestilles direkte fra transportør, dekkes ikke.
  • Kolumbus kan, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innvilge søknad om skoleskyss og sende gyldig skolekort til elevene.


Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for skoleskyss for elever i videregående skole

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til Kolumbus)

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til transportør)

Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss

Reiseregning skoleskyss i Rogaland

Søknad om kontant skyssrefusjon 

Samleskjema - innmelding av særskilt skoleskyss med taxi


Sist oppdatert : 05.01.2018