Å søke om fri skoleskyss

Søknader om fri skoleskyss går alltid via skolen. Dette gjelder både for elever i grunnskolen, elever ved videregående skoler og elever som søker om individuelt tilrettelagt skyss.

Slik søker du om fri skoleskyss

  • I grunnskolen sender skolene søknaden på vegne av elevene.

  • Elever ved videregående skole må selv fylle ut søknadsskjemaet. Søknadsskjema finnes på skolen eller i lenken nedenfor. Skolen sender søknaden til Kolumbus. Mens søknaden behandles får elevene et midlertidig reisebevis.

  • Ved varig eller midlertidig sykdom eller funksjonshemning kontaktes elevens skole, som bestiller nødvendig skyss. Skyss som bestilles direkte fra transportør, dekkes ikke.
  • Kolumbus kan, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innvilge søknad om skoleskyss og sende gyldig skolekort til elevene.


Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for skoleskyss for elever i videregående skole

Søknadsskjema for skoleskyss ved delt bosted

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til Kolumbus)

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til transportør)

Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss

Reiseregning skoleskyss i Rogaland

Søknad om kontant skyssrefusjon 

Samleskjema - innmelding av særskilt skoleskyss med taxi


Sist oppdatert : 09.03.2016