Å søke om fri skoleskyss

Søknader om fri skoleskyss går via skolen for elever i grunnskolen og for elever som søker om individuelt tiltrettelagt skyss. Elever ved videregående skole søker selv på nett.

Slik søker du om fri skoleskyss

  • I grunnskolen sender skolene søknaden på vegne av elevene.

  • Elever ved videregående skole må selv søke via Min Skyss.

  • Ved varig eller midlertidig sykdom eller funksjonshemning kontaktes elevens skole, som bestiller nødvendig skyss. Skyss som bestilles direkte fra transportør, dekkes ikke.
  • Kolumbus kan, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innvilge søknad om skoleskyss og sende gyldig skolekort til elevene.


Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til Kolumbus)

Søknadsskjema for bestilling av særskilt skoleskyss (sendes til transportør)

Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss

Reiseregning skoleskyss i Rogaland

Søknad om kontant skyssrefusjon 

Samleskjema - innmelding av særskilt skoleskyss med taxi


Sist oppdatert : 10.04.2018