Rutetilbudet 17. mai

På nasjonaldagen påvirkes kollektivtilbudet i forbindelse med 17. mai-tog og lokale arrangementer.

Region: Buss, Båt
Tidspunkt: 17. mai 2018

Bussene kjører lørdagsruter uten nattbuss. Sentrum er stengt fra klokken 06.00 og fram til klokken 19.00, og bussene går i stedet til/fra holdeplassene ved Fiskepirterminalen.
Veiarbeid flere steder rundt sentrum medfører større omkjøringer enn tidligere, spesielt for rutene mot Stokka/Tasta/Randaberg. Alle rutene går tilbake til sine vanlige holdeplasser fra kl. 19.00.

Rute 1

Til Hundvåg:

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører vanlig rute til Hundvåg og i retur til Verksgata.

Rute 2

Til Tananger: Vanlig rute fra Sandnes til Hillevåg, deretter Strømsbrua - Storhaugtunnelen - Haugesundsgata - påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren) - Haugesundsgata – Storhaugtunnelen – Strømsbrua - Hillevågstunnellen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Tananger. Retur langs samme rute.

Rute 3

Vanlig rute fra Forus til Hillevåg, deretter Strømsbrua - Storhaugtunnelen - Haugesundgata. Påstigning ved Fiskepiren. Bussene snur i rundkjøringen og kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Kvernevik og Viste Hageby. Returen fra Stavanger til Forus har påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av Fiskepiren) og kjører så Haugesundgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevåg og videre i vanlig rute til Forus.

Rute 4

Fra Rosenli: Vanlig rute til Fiskepiren - påstigning ved Fiskepiren før bussen snur i rundkjøringen - Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - videre i ordinær rute. Retur fra Madlakrossen til Stavanger sentrum og Rosenli følger samme rute, men har påstigning i Verksgata ved Aftenbladet.

Rute 5

Til Tasta: Påstigning ved Fiskepiren. Bussene snur i rundkjøringen her og kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - E39 Stokkaveien - Misjonsveien og videre i vanlig rute til Osebergstien. Bussen følger samme rute i retur.  

Rute 6 og 7

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren) - Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvoll - videre i vanlig rute til Sola og Sandnes. Bussen kjører samme rute i retur.

Rute 8

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren) - Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågtunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - E39 - Øvre Stokkavei - Misjonsveien - Randabergveien - Dusavikveien og videre i vanlig rute til Randaberg. Bussene kjører samme rute i retur.

NB! Fra klokken 09.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 8 snur derfor på parkeringsplassen ved Randaberg idrettshus i dette tidsrommet.

Rute 10

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren) - Haugesundsgata -  Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - før den følger vanlig rute til Rennesøy. Retur langs samme rute.
NB! Fra kl. 9.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 10 følger i tidsrommet E39 uten å svinge innom Randaberg sentrum.

Rute 11

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren) - Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen og vanlig rute til Hinna.
Retur langs samme rute.

Rute 12

Innstilt.

Rute 13

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører Haugesundgata - Storhaugtunnelen og så til høyre - Godalen - Nymannsveien - Egersundsgate - Østre Ring - Storhaugunnelen og tilbake til Fiskepiren i samme rute.

Rute 14

Påstigning ved Fiskepiren. Bussene kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - Øvre Stokkavei - Nedre Stokkavei og videre i normal rute til E39. Retur langs samme rute.

Rute 15

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren). Herfra kjører bussene Haugesundgata - Storhaughallen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - Øvre Stokkavei - Misjonsveien og fortsetter til Randaberg og Mekjarvik. Retur langs samme rute.

NB! Fra klokken 09.00 til klokken 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Siden Randaberg sentrum er stengt kjører rute 15 E39 helt ut til Mekjarvik. Retur langs samme rute.  Mellom klokken 16.00 og 18.30 kjører rute 15 E39 gjennom Byhaugtunellen og første vei til høyre før den kjører videre i vanlig rute. Returen går langs samme rute.

Rute 16

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ver Verksalmenningen (motsatt side av gaten fra Fiskepiren). Herfra kjører bussene Haugesundgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvolkrysset og videre i vanlig rute til Madlasandnes. Retur langs samme rute.

Rute X31

Fra Stavanger: Påstigning ved Fiskepiren før bussene snur i rundkjøringen. Bussene kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen og videre i vanlig rute til Forus. Retur langs samme rute.

Rute X60

Fra Stavanger: Påstigning i kollektivfeltet ved Verksalmenningen. Bussene kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen og videre i vanlig rute mot Sandnes.

 

Oversikt over rutene i resten av Rogaland finner du her.


Sist oppdatert: 15.05.2018