Ruteendringer Jæren og Dalane 16. august

16. august endres flere av rutene på Jæren og Dalane. Her finner du en oversikt over endringene. 

Region: Jæren (Klepp/Time/Hå), Dalane
Tidspunkt: Fra 16. aug 2018

Jæren

Rute 21

Avgangen 07.39 fra Hommersåk kai til Sandnes på hverdager, går nå klokken 07.30. 

 

Rute 47

Ny avgang fra Sviland til Osaland klokken 12.55 på torsdager.

Avgangen klokken 13.55 fra Sviland til Osaland og fra Sviland til Seldal går nå klokken 14.10. 

 

Rute 58

Avgangen fra Bryne til Solakrossen klokken 14.01 går når klokken 14.20. 

14.20 og 15.30 avgangene fra Bryne vil kjøre om Hålandsmarka.

Avgangen fra Solakrossen til Bryne klokken 06.45 går nå 06.48. 

 

SK1903

Avgangen klokken 14.15 fra Brusand til Brusalia venter inntil fem minutter på toget fra Stavanger.

 

SK0207

Går når fra holdeplass 15 på Sandnes rutebilstasjon i stedet for holdeplass 16.

 

Dalane

Rute 81

Avgangen klokken 08.06 fra Nonsfjellveien til Lagård ungdomsskole flyttes til rute SK0110.

 

Rute 83

Avgangen klokken 12.55 fra Egersund rb.st får ny avgang klokken 12.50.

Avgangen klokken 13.05 fra Hovland får ny avgang klokken 13.00.

 

Rute 93

Avgangen klokken 14.40 fra Egersund rb.st til Vikeså får ny avgang klokken 14.35. 

 

Rute 98

Avgangen klokken 06.00 fra Helleland får ny avgangstid klokken 05.59 og ny holdeplass ved butikken på Helleland. 

 

Rute 99

Avgangen klokken 11.00 fra Eik til Moi stasjon får ny avgangstid klokken 10.59  og ny avgangsholdeplass ved Kjellands Minde skole.

 

SK0101: Helleland skole - (Årrestad) - (Krossmoen - Lagård)

Endret avgangstider fra Helleland skole. 

 

SK0106: Helleren - Egersund - Rundevoll skole

Avgangen klokken 07.35 fra Helleren til Gamleveien skole får ny avgangstid klokken 07.42. Ny avgangsholdeplass er Heggdal.

Avgangen klokken 08.20 fra Lagård ungdomsskole til Gamleveien skole flyttes til rute SK0107 og går nå klokken 07.50.

 

SK0107: Rundevoll skole - Egersund - Veshovda - Nodland

Avgang 07.50 fra Nodland til Rundevoll skole er forlenget til Gamleveien skole.

 

SK0113: Rundevoll - Egersund - Ege - Hellvik skole

Avgangen klokken 07.30 fra Nonsfjellveien til Sannarnes får ny avgangstid klokken 07.35 og avgangsholdeplassen flyttes til Egersund rutebilstasjon.

 

SK1402: Sundvor - Veen - Vikeså skole

Avgangen klokken 07.15  fra Sundvor til Vikeså skole får ny avgangstid klokken 07.20 og ny avgangsholdeplass Veen.

 

SK1403: Vikeså skole - Birkeland

Avgangene fra Vikeså til Birkeland klokken 14.35 onsdag og fredag, og 15.55 mandag, tirsdag og torsdag legges ned. 

 

SK1405: Vikeså skole - Bjerkreim skole - Gravdal

Avgangen onsdag klokken 11.15 fra Bjerkreim skole til Hattaskaret får ny avgangstid klokken 11.55.

Avgangen klokken 14.00 fra Bjerkreim skole til Gravdal får ny avgangstid klokken 13.05 og går nå mandag til fredag.

Det blir opprettet en ny avgang fra Bjerkreim skole til Hattaskaret klokken 13.05, mandag til fredag.

 

SK1406: Vikeså skole - Bjerkreim skole - Tengesdal - Vinningland

Avgangen klokken 11.15 fra Bjerkreim skole forlenger traseen til Tengesdal og får ny avgangstid klokken 11.55.

Det blir opprettet en ny avgang klokken 13.05 fra Bjerkreim skole til Vinningland.

 

SK1408: Vikeså skole - Hattaskaret

Agangen klokken 13.45 fra Vikeså skole forlenger traseen til Gravdal.

Avgangen klokken 14.15 fra Vikeså skole forlenger traseen til Gravdal.

 

SK1410: Bjerkreim skule - Oremoen - Tjørn 

Avgangen klokken 11.15 fra Bjerkrem skole til Tjørn får ny avgangstid klokken 11.55.

Det blir opprettet en ny avgang mandag til fredag klokken 13.05 fra Bjerkreim skole til Tjørn.

Det blir opprettet en ny avgang klokken 14.25 onsdager fra Bjerkreim skole til Tjørn.

 

SK1411: Bjerkreim skole - Varp - Hetland

Avgangen klokken 11.15 fra Bjerkreim skole til Varp får ny avgangstid klokken 11.55.

Det blir opprettet en ny avgang mandag til fredag klokken 13.05 fra Bjerkreim skole til Hetland.


Sist oppdatert: 14.08.2018