Ruteendringer i Sandnes og Stavanger

Fra skolestart gjør vi mindre justeringer på enkelte ruter for å sikre best mulig korrespondanse med skolene.

Region: Buss, Stavanger, Sandnes/Gjesdal
Ruter: 31 33 34 36 38 SK0208 SK4202
Tidspunkt: Fra 21. aug 2017

31

Avgangen kl. 7.36 starter nå 7.30 fra Bergjekrysset.

 

33

Avgangen kl. 8.15 fra Rennesøy skole legges ned.

Avgangen kl. 8.33 fra Skorpefjell forlenges og starter nå på Askje Vest kl. 8.25.

Avgangen kl. 15.38 fra Sokn bussterminal får ny ankomsttid til Fjøløy kl. 16.07.

Avgangen kl. 8.28 fra Fjøløy framskyndes til kl. 8.25.

Avgangen kl. 11.30 får endrede passeringstider langs ruten.

 

34

Avgangen fra Sokn bussterminal kl. 8.17 fremskyndes til 8.15.

Avgangene fra Mastrahallen kl. 14.30 går nå andre dager.

Den ene avgangen kl. 15.05 fra Sokn bussterminal forlenges til Austre Åmøy, mens den andre utvides til å gå alle skoledager.

Avgangen kl. 8.15 fra Austre Åmøy utsettes til kl. 8.20.

Avgangen kl. 15.10 fra Vestre Åmøy kai starter isteden på Austre Åmøy kl. 15.18.

Avgangene kl. 8.25 fra Vestre Åmøy kai framskyndes til kl. 8.23.

 

36

Endret start- og sluttholdeplass i forbindelse med åpningen av nye Harestad skole.

 

38

Avgangen kl. 6.15 fra Hundvågkrossen endrer kjørerute, men har samme avgangs- og ankomsttid.

 

X39

Rute X39 bytter avgangsholdeplass og går fra spor 5 inne på Byterminalen istedenfor holdeplass 10 fra og med 21. august. Det blir også gjort endringer i de gule avgangene.

X44

Rute X44 bytter avgangsholdeplass og går fra spor 5 inne på Byterminalen istedenfor holdeplass 10 fra og med 21. august. Det blir også gjort endringer i de gule avgangene.

Skoleruter

Ettersom flere av skolene endrer start- og sluttidene sine, blir det gjort en rekke minuttjusteringer på skolerutene fra og med 17. august. Klikk på rutenumrene nedenfor for å se nærmere på tabellene:

SK0208, SK4202, SK1901, SK1902, SK1903, SK1910, SK1912, SK2006

Trenger du et rutehefte?

Ønsker du å bestille det nye ruteheftet, kan du klikke deg inn på bestillingsskjema for rutehefter eller ringe oss på tlf. 51 92 52 00.


Sist oppdatert: 10.10.2017