Ruteendringer for buss i Ryfylke

Fra 20. august er det flere endringer for bussrutene på og rundt Tau og Forsand.

Region: Ryfylke (Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal)
Ruter: 100 104 105 108 109 111
Tidspunkt: Fra 20. aug 2018

Alle endringene gjøres pga endring på start/sluttider på skolene, i tillegg forbedring av korrespondansen mellom buss/båt. Innvilget ruteønske på rute 104.

SK 3001:
Avg 07:50, mandag – fredag, fra Tjøstheimsvegen til Tau skole, får ny avg.tid: 07:45

SK 3002:
Avg 07:40, mandag – fredag, fra Holta til Tau skole, får ny avgstid: 07:35

SK 3004:
Tur 2002 Konvallvegen til Tau kai, får ny avg.t kl 08:10

SK 3006:
Avg kl 07:40 Tungland til Jørpeland skole. Denne turen er flyttet over fra rute 100.

SK 3009:
Tur 1002 endrer trase og avg.t til kl 08:40. Kjører nå om ryfylke trelast. Turene 2000 kl 12:50, 2001 kl 13:35 og 2002 kl 14:35 kjører om Ryfylke trelast. Alle fra Nordre strand oppvekstsenter til Heggheim.

SK 3011:
Alle 4 avg kl 08:20, mandag til fredag, fra Tau skole til Bjørheimsbygd skole, får ny avgtid: 08:10.
Avgangene kl 13:43 fra Bjørheimsbygd skole til Tau skole (3 stk) og avgang kl 13:50 fra Bjørheimsbygd kole - Tjøstheim - Tau skole, får ny avgangstid og dagkode:
- Kl 13:55 dk: 2345 (tir, ons, tor, fre) (den ene av disse går om tjøstheim) 4 avganger
- Kl 12:10 dk: 1 (man), trase: Bjørheimsbygd skole, Tau skole, 4 avganger - den ene om Tjøstheim

SK 2901:
Tur 2003 Torgerkrossen til Forsand kai får ny avg.t kl 14:05

SK 2902:
Avg kl 07:30, mandag – fredag, fra Fossmork til Forsand skule, får ny avgangstid: 07:25
Avg kl 12:15, fredag, fra Forsand til Fossmork, får ny dagtype: man, tor, fre (145)

104:
Innvilget ruteønske:
Ny avgang kl 08:25, lørdag, fra Hjelmelandsvågen – Tau kai
Ny avgang kl 09:40, lørdag, fra Tau kai - Hjelmelandsvågen

108:
Avg kl 11:05, mandag til fredag, fra Forsand kai til Jørpelandsvågen, får ny avgangstid: 11:10
Avg kl 10:45, mandag til fredag, fra Jørpelandsvågen til Forsand kai, får ny avgangstid: 10:50
Avg kl 12:20, fredag, fra Forsand skole til Bergsvika, får ny avgangstid og dagtype: kl 12:15 og dt:
109:
Avg kl 07:30 (skole), mandag – fredag, fra Øvre Espedal til Forsand kai, får ny avgangstid: 07:25
Avg kl 12:15, fredag, Forsand skole til Øvre Espedal, får ny dagkode: man, ons, fre (135)

100:
Turene: 1003,1006,1008,1016,3002,3003,3004,5006 og 5008, forlenget rutetid med fem minutter. Starter fem minutter tidligere, samme sluttid. Dette for å bedre korrespondansen med båt.
Avgang kl 07:35 (tur 1004) skolerute, mandag til fredag, fra Tungland til Tau kai slettes
Avgang kl 07:40 (tur 1005), f= kjører kun når skulen har fri, mandag – fredag, fra Jørpelandsvågen til Tau kai, gjøres om til ordinær rute og får ny avgangstid kl 07:35, forlenget rutetiden med fem minutter.
Ny avgang kl 07:40 (tur 1022), fra Tungland – Jørpeland bedehus – Jørpeland skole, skolerute, mandag til fredag.
Avgang kl 15:40 (tur 2023), fra Tau kai – Jørpelandsvågen, mandag til fredag, skal ikke lenger gå via Tungland.

105:
Endret trase på turene fra Hjelmeland skole til Tøtlandsvik, turene 1000 kl 11:35,1001 kl 12:50 og 1003 14:37.
Det er ikke lenger elever på Fossane. En elev hentes i krysset Kleivelandsvegen/Melandsvegen på ny trase
Tur 2001 Tøtlandsvik - Hjelmeland skole får ny avg.t kl 08:12, har også samme endring i trase som returene.

111:
Avgang kl 16:40 (tur 2012), fra Tau kai – Fiskåkrossen, mandag til fredag, får ny avgangstid: 16:25
Avgang kl 16:52 (tur 1010), fra Fiskåkrossen – Tau kai, mandag til fredag, får ny avgangstid: 16:37
Avgang kl 07:45 (tur 1002), fra Døvik til Tau skole, skolerute, mandag til fredag, får ny avgangstid: 07:40
Avgang kl 07:15 (tur 2002), fra Tau kai til Døvik, skolerute, mandag til fredag, får ny avgangstid: 07:10
Tur 1003 avg kl 07:42 fra Veland til Tau skole, endrer passeringstider samt får utvidet rutetid med 4 min.


Sist oppdatert: 21.08.2018