Stengt stoppested for rute 160 i Suldal

Bussen vil ikke lenger stoppe ved Esso/Suldal billag service.
Nærmeste holdeplass er Suldalsosen som vist på kartet.

Region: Ryfylke (Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal)
Ruter: 160
Tidspunkt: Fra 01. jul 2018

Fram til 1. juli hentet og slapp bussene på rute 160 av passasjerer ved Esso-stasjonen i Suldal. Forvirring hos enkelte passasjerer har gjort at vi ønsker å presisere følgende: Etter at ny operatør overtok 1. juli, har endringer i avtaler gjort at bussen ikke lenger har tillatelse til å stoppe her. Derfor stopper nå bussen på den ordinære bussholdeplassen i Suldalsosen.


Sist oppdatert: 30.11.2018