Omkjøring ved Sand kai

Utbyggingsarbeid på Sand kai gjør at bussen ikke kan snu, men må kjøre Postveien ned til kaien og riksvei 46 tilbake. 

Ruter: 151 160 161
Tidspunkt: Fra 19. aug 2019

Holdeplassen Eide kryss vil ikke være i bruk på vei til kaien. Midlertidig holdeplass settes opp i Postveien, rett før Sand kai.

Du finner kart over omkjøringen her. 

Omkjøringen gjelder fra 19. august og antas å vare til våren 2020.


Sist oppdatert: 31.10.2019