Omkjøring Spannavegen

På grunn av vegarbeid vil ikke rute 24 kunne kjøre opp til Spanne og snu som normalt. Holdeplassene Spannatoppen og Kvednadalsveien blir derfor ikke betjent.

Region: Buss, Nord-Rogaland
Ruter: 24
Tidspunkt: 13. jun 2017 16. jun 2017

Omkjøringen antas å vare til og med 16. juni.
Skolerutene som kjører gjennom får passere som normalt.


Sist oppdatert: 19.06.2017