Omkjøring Skaarlia

Fra og med 22. mai er Skaraveien stengt på grunn av veiarbeid.

Ruter: 28 X79
Tidspunkt: Fra 22. mai 2017

Mens veiarbeidet pågår må rute 28 og X79 snu ved Kleivane og kjøre tilbake samme vei, som vist med grønt på kartet. Siste holdeplass før bussen kjører ned og snur er Skaarlia 187.

Holdeplassene Skaret, Skarabakken, Skaarlia Barnehage og Øygard vil ikke bli betjent.

Arbeidet forventes avsluttet rundt midten av juli 2017.

Kart som viser omkjøringen ved Skaarlia


Sist oppdatert: 19.06.2017