Omkjøring rute 41

Fra fredag 12. januar klokken 18 stenges deler
av Nordsjøvegen. 07.51-avgangen med rute 41 fra Tjelta må derfor
kjøre Vigdelsvegen og Ølbergvegen i stedet for
Nordsjøvegen. Omkjøringen varer til og med
søndag 28. januar.

Region: Sola
Tidspunkt: 12. jan 2018 28. jan 2018

Omkjøring Sola 1

Omkjøring skolerute:

SS


Sist oppdatert: 11.01.2018