Omkjøring i Kopervik

På grunn av veiarbeid i Stangelandsgata blir det omkjøring i Kopervik.

Ruter: 208 209 210 221 223 N288 SK4909 SK4910
Tidspunkt: 19. sep 2018 21. des 2018

 Rute 209, 210 og N288 stopper ikke på holdeplassene Hovedgata, Kopervik og
Austre Karmøyveg, men snur i slutten av Havnegata som vist med grønt på kartet.
Omkjøringen påvirker også skolerutene SK4909 og SK4910.

 

Rute 208, 221 og 223 stopper ikke på holdeplassene Stølebuktveien sør og nord, Havnegata og Kopervik, men kjører som vist med grønt på kartet. Rute 223 som til vanlig har holdeplassen Kopervik som
endeholdeplass, starter og stopper nå på holdeplassen som heter Austre Karmøyveg.


Sist oppdatert: 30.11.2018