Krysset Strandgaten/Skjoldaveien stenges

Bussene kjører som vist med grønt på kartet. Omkjøringen antas å vare i cirka to måneder.

 

Tidspunkt: Fra 03. jan 2019

Sist oppdatert: 02.01.2019