Langvarig omkjøring på rute 22 og 53

Veiearbeid i Brekkevegen/Markvegen gjør at bussene ikke stopper på holdeplassene Fjellbekkveien, Håholen, Kalvahagen og Ungdomsvegen.

Ruter: 22 53
Tidspunkt: Inntil videre

Bussene kjører som vist med grønt på kartet. Midlertidig holdeplass settes opp i Ungdomsvegen.


Sist oppdatert: 15.07.2019