Langvarig omkjøring på Jørpeland

Fra og med 19. september skal det bygges ny rundkjøring i krysset Rv. 13/Dalavegen på Jørpeland.

Ruter: 100 108 110 N10 SK2901 SK3003 SK3004
Tidspunkt: Fra 18. sep 2016

Mens veiarbeidet pågår, må alle busser som går til Førland, legges om via Fjelltunvegen-Hellelandsvegen-Førlandsringen. 

Samtidig opprettes det en midlertidig holdeplass i Fjelltunvegen i retning Førland. Ruter som ikke går om Førland, kjører ned Rådhusgata fra eksisterende rundkjøring.

Rutene som påvirkes, er rute 100, 108, 110, N10, SK2901, SK3003 og SK3004.

Arbeidet er forventet avsluttet i mai 2017.


Bildet under viser midlertidig rutetrasé i grønn, rød markering viser hvor veien stenges under arbeidet.

Kart som viser midlertidig trasé under omkjøring fra 19. september


Sist oppdatert: 03.01.2017