Langvarig omkjøring på Jørpeland

Fra og med 19. september skal det bygges ny rundkjøring i krysset Rv. 13/Dalavegen på Jørpeland.

Ruter: 100 110 N10 SK3004
Tidspunkt: Fra 18. sep 2016


Bussen køyrer opprinneleg trasé gjennom sentrum og opp til Førland.

Omkøyring startar i Hellandsvegen og går FørlandsringenFørlandsvegen-DalavegenRv. 13.


Haldeplassen i krysset Hellandsvegen/Fjelltunvegen vil ikkje bli betjent.
Bussane som blir påverka av vegarbeidet, er rute 100, 110, N10, og SK3004.
Arbeidet er forventa avslutta i midten av juni 2017.

Omkjøring Jørpleand

 
Sist oppdatert: 05.10.2017