Holdeplassen Sola Kulturhus stengt

På grunn av gravearbeid i Rådhusveien blir ikke holdeplassen Sola Kulturhus betjent. Midlertidig holdeplass er satt opp i Fredtunvegen.

Region: Buss, Sola
Ruter: 42 X77
Tidspunkt: Fra 01. des 2017

Bussene kjører Fredtunvegen og Soltunvegen i stedet, som vist med grønt på kartet. Arbeidet antas å vare i cirka ett år.


Sist oppdatert: 31.10.2019