Buss for båt mellom Sandeid og Vikedal

Pga is i fjorden kan ikke båten anløpe Sandeid. Det blir dermed satt opp buss mellom Vikedal og Sandeid frem til båten igjen kan anløpe kaien på Sandeid.

Region: Båt, Ryfylke/Lysefjorden (inkl. Kvitsøy)
Tidspunkt: Inntil videre

Sist oppdatert: 12.01.2018