Asfaltering ved Amanda

Holdeplass 1, 2 og 3 ved Amanda Storsenter blir stengt for asfaltering fra kl 08:00 onsdag 10. juli til ut på ettermiddagen 11. juli.
Det blir satt opp to midlertidige holdeplasser ved dagens inn- og utkjøring.

Region: Nord-Rogaland
Ruter: 201 202 206 245 246
Tidspunkt: 10. jul 2019 11. jul 2019

Sist oppdatert: 31.10.2019