Montering av lysmaster på Sandnes rutebilstajon

Søndag 16. februar monteres det lys i lysmastene på Sandnes rutebilstasjon. Dette gjør at bussene av og til må kjøre fra andre holdeplassen enn normalt inne på terminalen. 

Tidspunkt: 16. feb 2020

Vi anbefaler derfor alle reisende om å følge ekstra godt med dersom man skal reise med buss fra Sandnes rutebilstasjon førstekommende søndag. 


Sist oppdatert: 17.02.2020