Trafikkinformasjon

Her finner du en oversikt over alle endringer på Kolumbus ruter.

Berøte ruter

Melding

Tidspunkt

"Nattestengt" Karmsund bru

Karmsund bru skal ha «nattestengt» for asfaltering fra kl.21.00 til 06.00 fra og med mandag 4.juni. Buss i rute og utrykningskjøretøy vil slippe gjennom.

Det må påregnes litt forsinkelser, ettersom det arbeides på broen også på dagtid. Kun et felt vil være åpent store deler av tiden. Dette vil berøre en rekke ruter, og korrespondanser vil bli berørt.

Per nå er det litt usikkert hvor lenge det vil vare, men vi oppdaterer informasjonen så fort vi vet noe mer.

Inntil videre
Vennligst vent...