Endret kjøremønster

På grunn av for smal vei kjører ikke lenger rute 58, 59, 62 og X44 Verdalsvegen, men Solavegen i retning Kleppekrossen.

Ruter: 58 59 62 X44
Tidspunkt: Fra 09. nov 2020

Bussene kjører som vist med grønt på kartet og stopper derfor ikke på holdeplassene Bore skule, Sporafjellvegen, Leitevegen, Hasselvegen og Verdalen i retning Kleppekrossen. Bussene kjører fortsatt Verdalsvegen i retning Boreringen.


Sist oppdatert: 05.02.2021