Større forsinkelser på flere ruter

Stengt felt i Auglendstunnelen fører til større forsinkelser på flere av rutene våre.  

Region: Randaberg/Rennesøy, Stavanger, Sola, Sandnes/Gjesdal
Ruter: 2 3 7 14 X30 X31 X39 X40 X44 X50 X71 X74
Tidspunkt: Fra 03. aug 2020

Forsinkelsene gjelder også på ruter som ikke kjører gjennom tunnelen. Dette skyldes blant annet at køene forplanter seg videre. 


Sist oppdatert: 05.02.2021