Midlertidig holdeplass UiS ved Kjølv Egelands hus

Holdeplassen "UiS ved Kjølv Egelands hus A" stenges i ubestemt tid forbindelse med bygging.
Midlertidig holdeplass er satt opp litt lenger ned i gaten, som vist på kartet.

Ruter: 6 7 101 X39 X60 SK0301 SK0302
Tidspunkt: Fra 03. feb 2024


Sist oppdatert: 29.02.2024