Stoppested flyttes i Skjoldavegen

Fra og med første bussavgang mandag 14. september legges Skjoldavegen busstopp ned, og et nytt stoppested opprettes et stykke lenger øst i Skjoldaveien. Det nye stoppestedet er markert på kartet under.

Region: Nord-Rogaland
Ruter: 202 208
Tidspunkt: Fra 14. sep 2020

Dette får i hovedsak konsekvenser for rute 202 og 208, som ikke lenger kjører fra Flotmyr, men fra den nye holdeplassen.


Sist oppdatert: 05.02.2021