Stengt i Breivikveien

Breivikveien stenges for gjennomkjøring ut året. 

Ruter: 21 45 N96 og SK0201
Tidspunkt: 13. sep 2021 31. des 2021

Bussene stopper ikke på holdeplassene Ileveien, Breivikdalen, Kyrkjevollen skole og Gullskjellveien i retning Sandnes, og holdeplassene Urkjellveien, Gullskjellveien, Kyrkjevollen skole, Ankerveien og Ileveien i retning Hommersåk.

 

Det settes opp midlertidig holdeplass i krysset Breivikveien og Riskaveien. 

 

Rute SK0201 avgang klokken 07.37 kjører kjører til Hommersåk kai, snur og kjører Riskaveien videre inn i ruten. Avgangen klokken 14.10 kjører Riskaveien opp til Hommersåk kai, snur og kjører videre i vanlig rute. 

 

Rute 45 avgang klokken 07.53 kjører Riskaveien ned til Hommersåk kai og så videre i vanlig rute.

Avgangene klokken 12.10, 13.16 og 14.10 kjører via Hommersåk kai, snur og kjører Riskaveien, Eskemyrveien og videre i vanlig rute.

Avgangene klokken 12.19 og 13.25 starter ved den midlertidige holdeplassen i krysset Breivikveien/Riskaveien klokken 12.25 og 13.30 i stedet. 

 

Rute 21 kjører Kaiveien og Riskaveien. 

 

Rute N96 kjører Riskaveien og Kaiveien opp til Hommersåk kai. 


Sist oppdatert: 30.11.2021