Ustabilitet i sanntidssystemet

Fram mot sommeren skal sanntidssystemet oppgraderes. Oppgraderingen kan medføre feil i sanntids-appen og holdeplassannonseringen om bord.

Tidspunkt: Fra 25. mar 2021

Les mer om oppgraderingen her.


Sist oppdatert: 11.06.2021