Sammenslåing av holdeplasser langs Breiavatnet

Fra 11. april slås holdeplassene G og H sammen til én.

Tidspunkt: Fra 11. apr 2023

Markert på kartet ser du hvilkeholdeplasser som blir slått sammen. G og H blir slått sammen til H


Sist oppdatert: 01.02.2024