Rygerbuen tas ut av drift

Rygerbuen tas ut av drift på grunn av ombygging og vil i perioden erstattes av Rygerfjell, fra og med 4. mai.

Ruter: 898
Tidspunkt: Fra 04. mai 2024

Dette vil medføre en liten endring i personbil og passasjerkapasitet.

Passasjerkapasitet: Fra 99 passasjerer til 96 passasjerer.

Personbilkapasitet: Fra 38 biler til 31 biler.


Sist oppdatert: 01.05.2024