Ruteendringer på Haugalandet fra 1. juli

Region: Nord-Rogaland
Ruter: 201 202 207 208 209 210 221 223 226 230 231 246 260 N288 X210
Tidspunkt: Fra 01. jul 2020

Rute 201

Det settes inn færre turer om morgenen lørdag og flere på ettermiddagen. Dette gjøres slik at det går flere busser når Amandasenteret stenger. 

 

Rute 202

Bussen går fra å kjøre halvtimes- til kvartersfrekvenser om morgenen, og til fra times- til halvtimesfrekevens enkelte dager. 

 

Rute 207

Det settes inn flere nye avganger fra Torvastad tur/retur Norheim - Vikjå. Strekningen mellom Norheim og Haugesund blir kuttet. 

Avgangen fra Norheim klokken 07.10 flyttes frem til klokken 07.05. Avgangen fra Vikjå klokken 07.20 blir flyttet til klokken 07.15. 

Avgangen fra Norheim til Vikjå klokken 14.55 endres til klokken 15.00.

 

Rute 208

Endring i rutetrasé på enkelte avganger.

 

Rute 209

Flere avganger ukedager og lørdager.

 

Rute 210

Minuttjusteringer. Alle turene vil også gå om Veavågen.

 

Rute 221

Endrede avgangstidspunkt.

Avgangene fra Løkjen klokken 08.15 og fra Stangeland ungdomsskole klokken 07.58 legges ned.

 

Rute 223

Endring i rutetider og rutetrasé.

 

Rute 226

Avgangen fra Helgaland klokken 07.35 flyttes frem til klokken 07.25.

Ny avgang fra Mykje skole torsdager klokken 13.20. 

Avgangen fra Vormedal skole klokken 14.15 endres til klokken 14.30. 

Avgangen fra Vormedal klokken 14. 15 endres til 14.25 og starter fra Mykje.

 

Rute 230

Ny rute fra Bakarøy. Bussen går fra Bytunet til Bakarøy, og i retur til sentrum, to ganger hver ukedag.

 

Rute 231

Alle turene utenom de som går fra Kvalsvik klokken 08.10 og fra Bytunet klokken 14.05 legges ned. 

 

Rute 246

Avgangen fra Flotmyr klokken 13.25 flyttes til klokken 13.55. 

Avgangen fra Flotmyr klokken 14.15 flyttes frem til klokken 13.55.

Avgangen fra Amdal klokken 08.55 flyttes til klokken 08.50.

 

Rute 260

Avgangen fra Etne klokken 14.45 flyttes til klokken 14.50. 

 

Rute N288

Justering i kjøretid.

 

Rute X210

Bussen kjører Salhusveien i stedet for Karmsundgata. Turen som tidligere har gått innom Aibel om morgenen flyttes til rute 210. Rute X210 vil får en tur som starter fra Aibel om ettermiddagen. 

Avgangen fra Skudeneshavn klokken 15.10 flyttes frem til klokken 14.40 for å kunne ta med elever fra Skudeneshavn ungdomskole som har endret sluttid. 


Sist oppdatert: 10.12.2020