Ruteendringer i Ryfylke Nord

Region: Ryfylke (Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal)
Ruter: 150 151 160 164
Tidspunkt: Fra 01. jul 2020

Rute 150

Kjøretiden på avgangen klokken 13.50 fra Sauda bussterminal utevides til 35 minutter. Bussen ankommer derfor Ølen fem minutter senere enn før.

Avgangen klokken 20.50 fra Vikedal flyttes frem til klokken 20.40 for å korrespondere bedre med Haukeliekspressen.

Avgangen fra Knapphus lørdag klokken 10.10 flyttes til klokken 11.00 for å korrespondere bedre med Haukeliekspressen fra Haugesund.

Avgangen fra Sauda klokken 13.45 søndag flyttes frem til klokken 13.35 for å korrespondere med hurtigbåten og rute 260 i Ølen. 

Avgangen klokken 20.10 fra Ølen flyttes til 21.10 for å korrespondere med Haukeliekspressen.

Rute 151

Avgangen fra Ropeid kai klokken 11.10 lørdager flyttes til klokken 12.00 for å korrespondere med Haukeliekspressen og rute 150 på Knapphus. 

Avgangen fra Sand kai klokken 13.47 søndag flyttes frem til klokken 13.37 for å korrespondere med rute 150. 

Avgangen fra Sand kai klokken 14.20 søndag flyttes frem til klokken 14.10 på grunn av korrespondanse med rute 150. 

Avgangen fra Sand kai klokken 21.35 flyttes til klokken 21.55.

Rute 160

Avgangen fra Nesflaten til klokken 13.10 flyttes til klokken 13.20.

Avgangen fra Røldal sentrum går nå klokken 12.35 for å korrespondere med Haukeliekspressen fra Håra klokken 12.45.

Rute 164

Bussen går nå klokken 06.40 fra Fjellsbergveien og 06.55 fra Hauga. 

Avgangen fra Hauga til Nesvik kai flyttes til 16.30. 

Avgangen fra Nesvik kai flyttes til klokken 17.00.


Sist oppdatert: 10.12.2020