Ruteendringer fra 3. januar

Fra mandag 3. januar endres noen av våre ruter. Her får du en oversikt. 

Ruter: 23 62 100 101 120 121 130 140 141 226 246
Tidspunkt: Fra 03. jan 2022

Rute 23

Ny skoleavgang fra Sandnes klokken 14.58.

 

Rute 62

Avgangen fra Bryne klokken 07.20 flyttes frem til klokken 07.15.

Det opprettes en ny avgang fra Sandnes klokken 14.50.

Det opprettes en ny avgang fra Bryne klokken 15.30.

 

Rute 100

Bussen fra Solbakk til Stavanger flyttes fra spor 1 til spor 2.

Bussen fra Solbakk til Jørpeland flyttes fra spor 2 til spor 1.

Det opprettes en ny avgang klokken 13.50 fra Jørpeland til Stavanger.

Det opprettes en ny avgang klokken 14.48 fra Stavanger til Jørpeland.

Det opprettes en ny avgang fra Solbakk til Jørpeland klokken 14.18.

Avgangen fra Jørpelandsvågen klokken 16.05 avsluttes på Solbakk. 

Avgangen fra Jørpeland klokken 17.20 legges ned.

Avgangen fra Stavanger klokken 17.18 legges ned.

Avgangen fra Solbakk klokken 15.18 legges ned.

 

Rute 101

Det opprettes en ny avgang fra Forus ukedager klokken 14.47.

Det opprettes en ny avgang klokken 14.05 fra Tau til Solbakk.

Avgangen fra Tau kai klokken 16.05 avsluttes på Solbakk. 

Avgangen fra Tau klokken 17.35 legges ned. 

Avgangen fra Solbakk klokken 17.48 legges ned. 

Det opprettes en ny avgang ukedager klokken 14.18 fra Tau til Solbakk.

 

Rute 120

Avgangen fra Jørpelandsvågen klokken 13.00 endres til 13.05.

 

Rute 121

Avgangen fra Jørpelandsvågen klokken 14.15 endres til 14.05 på turen som går når skolen er stengt.

 

Rute 130

Avgangen fra Solbakk fredager klokken 12.33 flyttes til 12.35. 

Avgangen fra Døvik klokken 13.20 flyttes til 13.22.

 

Rute 140

Avgangen fra Hjelmelandsvågen klokken 05.55 endres til 06.15.

 

Rute 141

Avgangen fra Hjelmelandsvågen endres fra klokken 13.30 til 13.32 for å gi bedre overgangsmuligheter til rute 140. Dette gjelder avgangen som kjøres de dagene skolen er stengt.

 

Rute 223

Avgangen fra Tømmervik klokken 07.00 flyttes frem fem minutter, til klokken 06.55.

 

Rute 226

Avgangen klokken 07.20 som tidligere har startet på Helgeland og kjørt om Våga, kjøres nå omvendt og startet på Våga kai.

 

Rute 246

Avgangen fra Amdal som tidligere har gått klokken 08.50 flyttes frem til klokken 08.45 slik at overgangstiden til hurtigbåten forbedres. 

Avgangen fra Flotmyr søndager klokken 18.20 flyttes til klokken 18.25. 

Avgangen fra Flotmyr søndager klokken 21.35 flyttes frem til klokken 21.30. 

 

Båt

Rute 800

Heising av blåse og tenning av lys for å bestille båten innom, endres til telefonbestilling på nummer 482 01 919.

 

Rute 1025

Endrede avgangstider.

 


Sist oppdatert: 23.01.2022