Ruteendringer på Haugalandet

Enkelte av rutene på Haugalandet får endringer fra 24. juni. Her får du en oversikt.

Region: Buss, Nord-Rogaland
Ruter: 160 201 206 207 223 243 246 260 N284 N285
Tidspunkt: Fra 24. jun 2021

Rute 160

Avgangene som går til og fra Håra vil gå helt til/fra Røldal sentrum.

Avgangen fra Bråtveit onsdager endres til å starte fra Nesflaten 08.30.

Avgangen fra Suldalsosen til Sand flyttes fra klokken 09.10 til klokken 09.00.

Avgangen fra Nesteflaten flyttes frem fra klokken 13.38 til 13.33. Bussen er da på Vinjar klokken 14.05, Sand skule 14.30 og Sand kai 14.35. 

Avgangen fra Sand skule klokken 14.15 fredager kjører nå kun til Vinjar og ikke helt til Suldalsosen.

Det opprettes overgang til rute SK3412 fra Harabakka til Fjellberg.

Rute 201 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen. 

Rute 206 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen. 

Rute 207 

Justering av avgangstid på enkelte av avgangene for å sikre korrespondanse med andre ruter.

Rute 223 

Avgangene fra Kopervik klokken 12.25 og 13.00 går ut.

Avgangen fra Tømmervik klokken 13.15 går ut.

Avgangen fra Kopervik klokken 13.55 flyttes frem til klokken 13.25. 

Avgangen fra Tømmervik klokken 14:10 flyttes frem til klokken 13.40. 

Avgangen fra Tømmervik 12.40 går ikke lenger fredager.

Rute 243 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen. 

Rute 246 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen. 

Avgangen fra Haugesund endres fra klokken 12.35 til 12.40.

Rute 260 

Avgangen fra Haugesund 13.45 blir endret til 13.50 på grunn av endring på rute SK6025. 

Avgangen fra Haugesund klokken 16.20 skal kjøre om Isvik hvis det er passasjerer som skal dit. 

Rute N284 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen.

Rute N285 

Siste avgang natt til lørdag kjører til Haugen hvis passasjerer skal dit. 

Omkjøringen som tidligere har gått gjennom Spannavegen flyttest til å gå gjennom Floravegen.

 

 

 


Sist oppdatert: 11.06.2021